SARP Katowice


Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach

17.09.2020 
WYNIKI KONKURSU 
I NAGRODA - 252935

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego 
ul. Maciejowskiego 7, 61-606 Poznań 
SKI Studio Błażej Szurkowski 
oś. Leśne 14D/169, 62-028 Koziegłowy 

Skład zespołu autorskiego:
Jerzy Gurawski
Błażej Szurkowski
Bartosz Gurawski
Pierwszą nagrodę w wysokości 25.000 zł i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano za trafne urbanistyczne i architektoniczne rozwiązanie, zdaniem Sądu Konkursowego, najlepiej spełniające cel konkursu.
Przedstawiony projekt wielopoziomowego parkingu w formie odpowiedniej dla lokalizacji, nie narzucającej się bryły, uwzględnia istniejący kontekst kulturowy i społeczny łącząc się z istniejącymi walorami miejsca. Wpisuje się on harmonijnie w Strefę Kultury jako obiekt, który nie jest dominujący. Stworzenie miejsca spacerowego w postaci „kwietnej łąki” odpowiada oczekiwaniom społecznym dla tego miejsca i jest kontynuacją zielonej doliny Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego.
Ocena łączna (%) - 77,545II NAGRODA - 019523

arch. Paweł Barczyk
ul. Powstańców 7A/25, 40-004 Katowice
dr arch. Andrzej Duda
Ul. Oleśnickiego 1, 44-100 Gliwice

Skład zespołu autorskiego:
Paweł Barczyk
Andrej Duda 
Witold Doryk (konstruktor)

Współpraca:
Justyna Chowaniec
Katarzyna Kotuluska
Drugą nagrodę w wysokości 15.000 zł przyznano za krajobrazowe rozwiązanie przestrzenne, ciekawą formę obiektu wpisującą się w istniejące obiekty w Strefie Kultury i proekologiczną propozycję częściowego przekrycia obiektu dachem o lekkiej konstrukcji z panelami fotowoltaicznymi.
Ocena łączna (%) - 62,273


III NAGRODA - 602233

arch. Andrzej Głąb
ul. Chabrów 5/2, 43-450 Ustroń

Skład zespołu autorskiego:
Andrzej Głąb
Trzecią nagrodę w wysokości 10.000 zł przyznano pracy za prawidłowe rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe wielopoziomowego parkingu. Wątpliwości budzi skala obiektu, jego przestrzenna dominacja i brak nawiązania do urbanistycznego kontekstu lokalizacji.
Ocena łączna (%) - 61,182
I WYRÓŻNIENIE - 000444

ANALOG Piotr Śmierzewski
ul.Krzywoustego 63/4, 70-251 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:
Piotr Śmierzewski
Rafał Taracha 
Michał Czeszejko-Sochacki
Mateusz Modzelewski
Pierwsze wyróżnienie w wysokości 5.000 zł przyznano za propozycję stworzenia wielopoziomowego parkingu jako nowego znaku w przestrzeni Strefy Kultury uzupełniającego istniejące, wybitne obiekty architektury współczesnej.
Ocena łączna (%) - 55,818

II WYRÓŻNIENIE - 230620

LABORATORIUM ARCHITEKTURY, Anna Małek
ul. Piechy 31/6, 41-704 Ruda Śląska

Skład zespołu autorskiego:
Bartosz Garczarczyk
Anna Małek
Tomasz Błażyca
Tomasz Malkowski
Drugie wyróżnienie w wysokości 5.000 zł przyznano za próbę krajobrazowego i proekologicznego rozwiązania parkingu oraz wpisania go w zastane otoczenie.
Ocena łączna (%) - 45,364


 

ZAMAWIAJĄCY:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice 

Konkurs przebiegać będzie w formacie dwuetapowym.
 
W I Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu  zaproszeni do udziału w Konkursie składają opracowania studialne.
 
W II Etapie Konkursu Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne zostaną zakwalifikowane do II Etapu Konkursu, składają prace konkursowe.
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie:  do dnia 17.04.2020r do godziny 15:00 w Siedzibie Organizatora Konkursu.
 
Termin składania opracowań studialnych w I Etapie Konkursu: do dnia 23.06.2020r. do godziny 15:00  w Siedzibie Organizatora Konkursu

Termin składania prac konkursowych w II Etapie Konkursu: do dnia 21.08.2020r. do godziny 15:00  w Siedzibie Organizatora Konkursu.

11.09.2020

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 17.09.2020 r. (czwartek) o godzinie 11, w holu NOSPR w Katowicach (plac Wojciecha Kilara 1).

Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 na uroczystość zapraszamy Uczestników II etapu Konkursu (nie więcej niż dwóch reprezentantów zespołu projektowego). Pozostałych zapraszamy do śledzenia transmisji online na stronie https://www.facebook.com/TBSKatowice


03.09.2020

Informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się po 14 września. Zaproszenie zostanie przekazane Uczestnikom drogą mailową. 

07.07.2020
Informacja o wynikach I etapu Konkursu
W I Etapie Konkursu Sąd Konkursowy, spośród nadesłanych w terminie opracowań studialnych, wyłonił 5 prac, które w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełniły wymagania opisane Regulaminem Konkursu.
Do II Etapu Konkursu zakwalifikowano prace o następujących numerach kodowych:
602233
252935
019523
000444
230620


Przypominamy Uczestnikom, że plansze w I etapie Konkursu należy opracować w całości w kolorystyce czarno-białej lub/i odcieniach szarości.
 
27.05.2020
odpowiedzi na pytania 2.pdf

14.05.2020
Informujemy, że nastąpiła zmiana w składzie Sądu Konkursowego. W trybie przewidzianym w rozdz. I ust. 5.1 Regulaminu Konkursu - w miejsce arch. Adama Skrzypczyka powołany został zastępca arch. Piotr Buśko.ďťż

11.05.2020
lista uczestników.pdf
Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do Konkursu, a nie otrzymali linka do materiałów konkursowych proszeni są o przesłanie wiadomości na adres sarpkonkursparking@gmail.com

10.04.2020
odpowiedzi na pytania 1 .pdf
informacja o aktualizacji regulaminu konkursu .pdf
regulamin konkursu tekst jednolity .pdf

27.03.2020
ogłoszenie o konursie w BZP
regulamin konkursu .pdf
załączniki 1-9 .pdf
załączniki 1-9 .doc
załączniki informacyjne: