SARP Katowice
Architektura Roku Województwa Śląskiego 2008
XV Edycja Konkursu
 
wystawa pokonkursowa w ramach Śląskich Dni Architektury 2009: Galeria Architektury SARP |21.10-15.11.2009
 
 
Grand Prix
pierwsza nagroda ex aequo  


Studio Stożek, arch. Jerzy Stożek
Teatr Rozrywki w Chorzowie


 

arch. Piotr Kuczia
Ośrodek Sportów Wodnych w Łące k. Pszczyny
Ośrodek sportów wodnych nad jeziorem Łąckim jest obiektem powstałym dzięki staraniom gminy i środkom Unii Europejskiej. Nowa jakość, która dzięki tym staraniom powstała dotyczy nie tylko miejsca, przestrzeni integrującej mieszkańców, nowa jakość to także przestrzeń architektoniczna. Powstał obiekt o wyrafinowanej architekturze i detalu, znakomicie wpisujący się w krajobraz małej mariny, nowoczesny w sposobie formowania bryły i użyciu materiałów.
 wyróżnienie równorzędne
Medusa Group
Budynek jednorodzinny w Pyskowicach
 
Dom jednorodzinny w Pyskowicach jest znakomitą kontynuacją drogi twórczej Medusa Group. Budynek ukazuje doskonały warsztat architektoniczny, dbałość o Detal, a także współpracę z Inwestorem, dzięki której materializuje się zamysł twórczy. Domy tego typu wzbogacają przestrzeń podmiejską oraz pełnią rolę edukacyjną przyszłych Inwestorów. Konsekwentny sposób myślenia o architekturze i użycie materiałów jednoznacznie definiują autorów, dzięki czemu została stworzona w pełni czytelna i rozpoznawalna marka. 
wyróżnienie równorzędne
Aleksandra Machulik, Mikołaj Machulik
Dom. E.K. jednorodzinny w Mikołowie

 
Wyróżnienie dla domu jednorodzinnego w Mikołowie zostało przyznane za wyważony i elegancki sposób myślenia o budynku mieszkalnym. Doskonale rozwiązana funkcja oraz zaskakujące walory przestrzenne wyróżniają ten budynek w przestrzeni podmiejskiej, a jednocześnie pozwalają wpisać go w otoczenie o innych walorach estetycznych. Nowoczesny sposób myślenia zarówno o funkcji jak również o formie, a także rozwiązania materiałowe ukazują dom jako alternatywę dla wszechogarniających domów z katalogów.
 

 
nagroda Prezydenta Miasta Zabrze
Studio Projektowe Waldemar Musioł, mgr Waldemar Musioł, mgr inż. arch. Marzena Plewioska
Adaptacja budynku basenu krytego dawnej Huty "Donnesmarck" w parku hutniczym na galerię i kawiarnię "Impresja" w Zabrzu
 
Nagrodę przyznano adaptacji basenu na galerię i kawiarnię za wpisanie w istniejącą, znaczącą
w mieście zabytkową bryłę, nowej funkcji w sposób wydobywający walory obiektu i miejsca. Ingerencja prowadzona została w sposób delikatny, obiekt przywrócony miastu i społeczeństwu. Dzięki takim eleganckim zabiegom przywracany jest blask obiektom, dzięki którym zachowana jest ciągłość architektury.
 nagroda Prezydenta Miasta Sosnowca
Ewa Taczewska, Tomasz Taczewski, Michalina Taczewska Pantak
Budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Neofilologicznego Wydziału UŚ
 
Centrum dydaktyczne Uniwersytetu Śląskiego stanowi jeden z ważniejszych obiektów pod względem architektonicznym na mapie województwa. Nowoczesny obiekt, dzięki któremu Uniwersytet Śląski znalazł siedzibę w Sosnowcu jest przykładem doskonałego wpisania się w przestrzeń miasta. Sposób rozwiązania skomplikowanej funkcji wymagał znakomitego warsztatu architektonicznego, ale umiar w stosowaniu ilości materiałów, a także ich jakość jest równie ważna. Dzięki realizacji tego projektu Sosnowiec zyskał nie tylko prestiżowy gmach, zyskał coś znacznie ważniejszego – doskonale uporządkowany kawałek miasta.
 Wnętrze Roku
Studio Stożek, arch. Jerzy Stożek
Teatr Rozrywki w Chorzowie
 
Teatr Rozrywki w Chorzowie to wzorowy przykład realizacji budynku użyteczności
publicznej. Projekt został wyłoniony w otwartym konkursie architektonicznym. Dzięki remontowi budynku powstała nowa przestrzeń publiczna – plac o niewielkich rozmiarach, lecz doskonale wpisujący się w istniejący fragment miasta. Obiekt, mieszczący skomplikowany, wielofunkcyjny program, został zaprojektowany w sposób niezwykle przejrzysty, przyjazny użytkownikom i świadczący o bardzo wysokim profesjonalizmie autorów. Na uwagę zasługują znakomite walory wnętrzarskie, harmonijne połączenie nowej i zabytkowej substancji oraz dbałość i jakość architektury od ogólnej dyspozycji przestrzennej aż po autorski detal. Wykreowana przestrzeń wnętrz swoją rzeźbiarską formą, jak również odważnym użyciem materiałów wymyka się stereotypom wnętrz teatralnych, redefiniując je na nowo. Obiekt powstał dzięki połączeniu znakomitego warsztatu architekta i odpowiedzialnej, zaangażowanej współpracy użytkownika teatru.
 Młody Twórca Architektury Śląskiej
arch. Szymon Bańka 
 
Szymon Bańka zaprezentował Dorobek, na który składają się prace studialne
i konkursowe. Jury wyraża nadzieję, że intelektualny potencjał, którym charakteryzują się przedstawione projekty znajdzie wkrótce swój wyraz w realizacjach laureata i zachęca do kontynuacji twórczych poszukiwań.

 


wyróżnienie
Maciej Grychowski
 
Jury przyznało wyróżnienie w tej kategorii Maciejowi Grychowskiemu za przedstawione prace pokazujące wysoki poziom warsztatu projektowego i graficznego, którego walory ukazują dojrzałość twórczą poprzez jakość skomplikowanych rozwiązań.


regulamin konkursu.pdf
wyniki.pdf
protokół.pdf