SARP Katowice

Wyniki 16 edycji konkursu

Nagroda w kategorii Obiekt Roku & Grand Prix
Domy sąsiedzkie w Rybniku
autorstwa jojko+nawrocki architekci
„za wyważony i elegancki sposób myślenia o budynku mieszkalnym. Doskonale rozwiązana funkcja oraz zaskakujące walory przestrzenne wyróżniają ten zespół w przestrzeni podmiejskiej. Sposób myślenia zarówno o funkcji jak również o formie, a także rozwiązania materiałowe ukazują kierunek, który w obecnym pojmowaniu architektury domu jednorodzinnego jest nowoczesny
i atrakcyjny”
Dodatkowo przyznano wyróżnienia dla obiektów autorstwa medusagroup:
zespół budynków wielorodzinnych w Katowicach
„za wykreowanie przestrzeni, która jest przyjazna dla mieszkańców, łatwa w identyfikacji i porządkująca dzielnicę. Rozwiązania przestrzenne i materiałowe są wyrafinowane w swej prostocie. Zespół stanowi modelowy przykład skutecznych rozwiązań budynków wielorodzinnych dla przyszłych inwestorów.”
budynek usługowy-biurowy w Gliwicach 
„za konsekwentne i wyrafinowane podejście do projektu i realizacji począwszy od atrakcyjnej koncepcji na autorskich detalach kończąc. Powstał obiekt ważny w skali miasta, dopełniający i zamykający widokowo rewitalizowany kwartał. Rozwiązania wnętrzarskie budują klimat odmienny od stereotypowego biura.”

Nagroda
w kategorii Wnętrze Roku
Klub Jazzowy Tratata Cafe w Chorzowie
 autorstwa medusaindustry
„Wykreowana przestrzeń wnętrza swoją rzeźbiarską formą, jak również odważnym użyciem w zasadzie jednego materiału, wymyka się stereotypom wnętrz klubowych, redefiniując je na nowo. Pomysł na wnętrze jest uniwersalny, autonomiczny i niezależny od konkretnej lokalizacji.”
Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla pracowni medusagroup w Bytomiu autorstwa medusagroup „Prostota w formie i oszczędność w użyciu koloru wyraźnie podkreślają industrialny charakter wnętrza. Autorzy z szacunkiem odnoszą się do adaptowanej tkanki czerpiąc pomysły z twórczego użycia zastałych fragmentów budynku.”

Nagroda w kategorii
Mała Forma
wnętrza biura zarządu grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu autorstwa group_a architects „za twórcze rozwinięcie estetyki industrialnej, za wykorzystanie detali i form zaczerpniętych z sąsiednich hal i okolicznych zakładów przemysłowych.”
Jury Konkursu postanowiło nie przyznawać w obecnym roku nagrody Młody Twórca Śląskiej Architektury.

wyniki konkursu


Wystawę prac nagrodzonych w obu konkursach można oglądać w dniach:
15-29 października 2010 roku w Galerii Architektury SARP w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9.
domy sąsiedzkie w Rybniku |Obiekt Roku + Grand Prix|
jojko+nawrocki architekcizespół budynków wielorodzinnych w Katowicach |wyróżnienie Obiekt Roku|
medusagroupbudynek usługowo-biurowy w Gliwicach |wyróżnienie Obiekt Roku|
medusagroupklub jazzowy |nagroda Wnętrze Roku|
medusaindustrypracownia medusagroup |wyróżnienie Wnętrze Roku|
medusagroupwnętrza zarządu grupy POWEN |nagroda Mała Forma|
group_a architectspozostałe tegoroczne nominacje:


dom jednorodzinny w Ornontowicach
medusagroup


Sąd Okręgowy w Katowicach
Archistudio Studniarek+Pilinkiewicz


skrzynia-toaleta
Goczołowie Architekcidom jednorodzinny w Zbrosławicach
medusagroup


adaptacja spichlerza na lofty mieszkalne
medusagroup


wnętrze kaplicy ekumenicznej
AIR Jurkowscy Architekci...10.09.2010
Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 10.09.2010 zamieszczone zostały nominacje do nagród w 16 edycji konkursu architektura roku województwa śląskiego 2010

Na konkurs wpłynęły 33 realizacje i jest to największa ilość w ostatnich latach.

Sędziowie – architekci Iwona Wilczek, Jaroslav Wertig, Dariusz Herman, Piotr Kuczia i Jerzy Stożek – w głosowaniu wybrali 12 realizacji jako nominacje do nagród. Każdy sędzia jednym głosem obdarzał jedną realizację. Nominacje otrzymały obiekty mające większość głosów (minimum 3 głosy).

Wszystkie nominacje muszą być przez jury odwiedzone i ocenione na miejscu. Zgodnie z regulaminem prosimy laureatów nominacji o kontakt z biurem galerii w celu otrzymania schematów plansz, których wykonanie leży po stronie Nominowanych. Plansze winny zostać dostarczone do SARP Katowice najpóźniej do dnia 30.IX.2010r.

Gratuluję wszystkim zgłaszającym prace do konkursu. Cieszę się, że wysoki poziom prac stał się już tradycją Naszych konkursów na Architekturę Roku. Gratuluję szczególnie autorom nominowanych prac. Proszę, aby w miarę możliwości uprzedzić właścicieli i administratorów obiektów nominowanych i poprosić ich o umożliwienie wejścia sędziów do wnętrz.

Arkadiusz Płomecki
sekretarz organizacyjny konkursu


...20.07.2010
20 lipca br. została ogłoszona 16 edycja konkursu architektura roku województwa śląskiego 2009-2010.
W tym roku zmianie uległ regulamin konkursu, nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
obiekt, wnętrza, mała forma & młody twórca śląskiej architektury.
Celem konkursu Architektura Roku jest wybór najlepszego dzieła architektonicznego (w kategoriach: obiekt, wnętrza & mała forma) zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą młodego twórcy śląskiej architektury. Konkurs ma również promować województwo poprzez szeroką prezentację architektury współczesnej powstającej w tej części kraju.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28.08.2010.

counter_url('regulamin konkursu.pdf')
karta zgłoszenia.pdf