SARP Katowice
 

Ogłoszenie wyników


Dom w Będzinie

Zespół projektowy:
Marcin Jojko
Bartłomiej Nawrocki
Bianka Swinder
Barbara Ziemba
 

W kategorii Obiekt:

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zespół projektowy:
BAAS Jordi Badia:
Jordi Framis

GRUPA 5 ARCHITEKCI:
Mikołaj Kadłubowski
Rafał Zelent
Krzysztof Mysielski
Roman Dziedziejko
Michał Leszczyński
Rafał Grzelewski

MAŁECCY biuro projektowe
Wojciech Małecki
Joanna Małecka
Anna Siwińska

Przedszkole w Żorach-Kleszczówce

Zespół projektowy:
Marek Wawrzyniak
Karol Wawrzyniak
Katarzyna Mazurek
Alina Kudla


Stadion Śląski w Chorzowie


Zespół projektowy:
GMP Architekten
prof. Marek Nowak

RS-Architekci Sp. z o.o.
Marius Schlesiona
Bartłomiej Szałapski

Siedziba firmy Pivexin Technology Sp. z o.o.


Zespół projektowy:
MUS ARCHITECTS
Anna Porębska
Adam Zwierzyński

Rewitalizacja Łaźni Łańcuszkowej w Zespole Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu

Zespół projektowy:
KONIOR STUDIO & OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
Barbara Grąbwczeska
Oskar Grąbczewski
Tomasz Konior
Katarzyna Kunsdorff
Marta Musiał
Ewa Stelmach

Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach

Zespół projektowy:
OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
Barbara Grąbczewska
Oskar Grąbczewski
Katarzyna Kunsdorff


W kategorii Dzieło Eksportowe Ślaskich Architektów:
Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś

Zespół projektowy:
OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
Barbara Grąbczewska
Oskar Grąbczewski
Agnieszka Krzysztonek
Magdalena Kaiser

Wnętrze mieszkania w kamienicy

Zespół projektowy:
MUS ARCHITECTS
Anna Porębska
Adam ZwierzyńskiW kategorii Dom Jednorodzinny:
Dom w Będzinie

Zespół projektowy:
Marcin Jojko
Bartłomiej Nawrocki
Bianka Swinder
Barbara ZiembaW kategorii Wnętrze:
Wnętrze Szpitala GEOMEDICAL

Zespół autorski:
Marek Szpinda
Piotr Uherek
Piotr Czerwiński
Antoni Banaś
Marta Mączka
Michał Wożny
Anna Agadzaj
Filip Teter
Jakub Nowa
Tomasz Janiec
Michał Przetaczek

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zespół projektowy:
BAAS Jordi Badia:
Jordi Framis

GRUPA 5 ARCHITEKCI:
Mikołaj Kadłubowski
Rafał Zelent
Krzysztof Mysielski
Roman Dziedziejko
Michał Leszczyński
Rafał Grzelewski

MAŁECCY biuro projektowe
Wojciech Małecki
Joanna Małecka
Anna Siwińska

Rewitalizacja Łaźni Łańcuszkowej w Zespole Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu

Zespół projektowy:
KONIOR STUDIO & OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
Barbara Grąbwczeska
Oskar Grąbczewski
Tomasz Konior
Katarzyna Kunsdorff
Marta Musiał
Ewa Stelmach

W kategorii Młody Twórca:


Paweł BarczykMMOA


3 września 2018
Informujemy, że termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na 16 października 2018 roku.

12 sierpnia 2018
Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu Architektura Roku został przesunięty na 24 sierpnia 2018.

20 lipca 2018
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP ma zaszczyt i przyjemność ogłosić 24. edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2018”.

Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” jest: 
- wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA - zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii - DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLASKICH ARCHITEKTÓW - dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego;
- wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana najlepszemu obiektowi z kategorii OBIEKT, WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY);
- wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY; 
- promocja województwa poprzez architekturę; 
- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury; 
- rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego. 

Warunki uczestnictwa: 
Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2018” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego a także poza Województwem, ale zrealizowane przez architektów z Województwa Śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca roku 2017.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 sierpnia 2018 roku.

Warunki XXIV Edycji Konkursu (.pdf)