SARP Katowice
 

Śląska dyskusja pokonkursowa Ogród XXI wieku w Muzeum Łazienki Królewskie
03.12.2013 wtorek, godz. 18:30
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
Zapraszamy na dyskusję pokonkursową z laureatami konkursu: Marcinem Jojko i Bartkiem Nawrockim z pracowni Jojko+Nawrocki, Anną Małek z pracowni RAr2 Laboratorium Architektury oraz Jackiem Krychem z pracowni JRK 72.
 
Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Katowicach serdecznie gratuluje kolegom Marcinowi Jojko oraz Bartłomiejowi Nawrockiemu wygranej w międzynarodowym konkursie architektonicznym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska na koncepcję Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym. 
 
Skład zespołu autorkiego: Brouwer Jelmar, Bortko Jakub, Delva Steven, van Gameren Dick, van Gessel Michael R., Guis Robbert, Kaal Sebastiaan, Konovalov Vladimir, Jojko Marcin, Jurasz Grzegorz, Korzuch Maria, Nawrocka Agnieszka, Nawrocki Bartłomiej, Swinder Bianka, Verlaan Joost, Weber Agnieszka, van der Weide Anne-Marie, Zaczek Iwona
 
Zarząd gratuluje również kolegom i koleżankom: Janowi Kubecowi, Annie Małek, Barbarze Kraus-Galińskiej, Magdalenie Wnęk, Leszekowi Jodlińskiemu, Tomaszowi Błażyca, Dominice Juraszczyk za pracę wyróżnioną równorzędnie oraz zespołowi drugiego wyróżnionego równorzędnego: Jacekowi Krychowi, Klaudi Fiegler, Karolowi Sabalczyk,  Joannie Urbanowicz, Michałowi Nawrotowi, Beacie Młynarskiej- Nawratek, Maciejowi Nonasowi.
 
Z przyjemnością chcemy podkreślić fakt przyznania trzech z pięciu nagród i wyróżnień zespołom bezpośredenio związanym z katowickim Stowarzyszeniem Architektów.

GRATULUJEMY!

więcej o konkursie i wynikach na stronie www.sarp.warszawa.pl

I nagroda: 
Mecanoo Architecten i jojko+nawrocki architekci


Wyróżnienie równorzędne: Rar-2 laboratorium Architektury, Jan Kubec i Abies Architektura Krajobrazu, Barbara Kraus-Galińska


Wyróżnienie równorzędne – JRK 72 Jacek Krych, 2N Studio Architektury Beata Młynarska-Nawratek, Architektura Krajobrazu Maciej Nonas


fotorelacja: