SARP Katowice

08 grudnia 2015 (wtorek), w godz. 15.30 – 18.30
Szkolenie SLOIARP + SARP o.Katowice + SARP o. Bielsko-Biała
w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej
 
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARPO/Katowice i O/Bielsko-Biała zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

W cyklu: „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).

W cyklu, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się szósta edycja (powtórzenie)wykładu omawiającego najistotniejsze zmiany, które wprowadza ta ustawa. Po raz kolejny szkolenie odbędzie się w Bielsku-Białej - siedzibie obwodu terytorialnego SLOIA - w lokalu SARP O/Bielsko-Biała. Tematem szczególnym szkolenia będą nowe obowiązki projektantów, nowe procedury oraz aspekt zgodności projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.

Nasz ekspert – mgr inż. arch. Adam Wolny - będący wieloletnim Kierownikiem Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawi stanowiska i linię orzeczniczą Urzędu, sądów administracyjnych i GINB w sprawach generujących najwięcej wątpliwości. Zapytamy czy nowelizacja ma szanse uprościć iprzyspieszyć procesy budowlane oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne stron? W spotkaniu uczestniczyć będzie także Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białejmgr inż. arch. Dorota Błasiak. Ze względu na wagę problematyki proponujemy, by po raz kolejny czas spotkania w całości przeznaczyć na zagadnienia merytoryczne. Szczególnie zachęcamy do przygotowania własnych pytań iaktywnego udziału w dyskusji w trakcie wykładu.
 
Główny prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny. Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, członek SARP, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/292