SARP Katowice

09 grudnia 2015r. (środa), w godz. 15.00 – 18.00
Szkolenie SLOIARP + SARP o.Katowice + SARP o. Bielsko-Biała + o.Częstochowa
w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP
O/ Katowice, O/ Częstochowa, O/ Bielsko-Biała
zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do całego środowiska architektów, a w szczególności do członków Kolegium Sędziów Konkursowych SARP
W cyklu: „jazda dowolna” odbędzie się szkolenie na temat: Konkurs urbanistyczno-architektoniczny
w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
 
W cyklu poświęconym istotnym zagadnieniom technicznym, prawnym oraz praktycznym, z jakimi spotykamy się podczas naszych zmagań zawodowych, odbędzie się druga część (kontynuacja)szkolenia z zakresu tematyki zamówień publicznych, w szczególności omówiony zostanie tryb konkursu urbanistyczno-architektonicznego.
Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - w ramach różnych trybów udzielenia zamówienia publicznego - zarówno z perspektywy Zamawiającego jak i Wykonawcy / Uczestnika.
Prowadzącym ponownie będzie ekspert z wieloletnim doświadczeniem - Piotr Pieprzyca, który zajmuje się zawodowo„szeroko pojętym doradztwem prawnym na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od przygotowania niezbędnych dokumentów do momentu zawarcia umowy”.
 
Główny prowadzący:
Piotr Pieprzyca
Prawnik, związany zawodowo z zamówieniami publicznymi od 2002 roku.
W latach 2004-2007 arbiter w składach orzekających powołanych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/293
 
Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIARP
SARP Zarząd O/Katowice