SARP Katowice
 
10 lutego 2016r. (środa), w godz. 14.45 - 18.45
Szkolenie SLOIARP + SARP o.Katowice + o.Bielsko-Biała
w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów. W cyklu: „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie: 
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

W cyklu, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się wykład omawiający problematykę odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów w praktycznych aspektach prowadzonej działalności. Wykład oparty będzie na przykładach najczęściej występujących szkód i roszczeń.
Tematem szczególnym szkolenia będzie zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem.

Szkolenie prowadzone jest we wszystkich Okręgowych Izbach Architektów RP w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy IARP a PZU SA.
 
Główny prowadzący: Robert Popielarz. Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń firma iExpert.pl SA
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/307
lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)