SARP Katowice

10 listopada 2015 wtorek, w godz. 15.00 – 18.00
Szkolenie SLOIARP + SARP o.Katowice 
miejsce: Siedzibia SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.
 
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.
 
W cyklu:„program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).
 
W cyklu, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się piąta edycja (powtórzenie) wykładu omawiającego najistotniejsze zmiany, które wprowadza ta ustawa. Wykład odbędzie się w Katowicach - w siedzibie SLOIA RP. Tematem szczególnym szkolenia będą nowe obowiązki projektantów, nowe procedury oraz aspekt zgodności projektów architektonicznych z przepisami nowelizującymi Ustawę.
 
Nasz ekspert – mgr inż. arch. Adam Wolny - będący wieloletnim Kierownikiem Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawi stanowiska i linię orzeczniczą Urzędu, sądów administracyjnych i GINB w sprawach generujących najwięcej wątpliwości. Zapytamy czy nowelizacja ma szanse uprościć i przyspieszyć procesy budowlane oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne stron?

W spotkaniu uczestniczyć będzie także wieloletni Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice Roman Olszewski. Ze względu na wagę problematyki proponujemy, by po raz kolejny czas spotkania w całości przeznaczyć na zagadnienia merytoryczne. Szczególnie zachęcamy do przygotowania własnych pytań i aktywnego udziału w dyskusji w trakcie wykładu.
 
Główny prowadzący mgr inż. arch. Adam Wolny
 
Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, członek SARP, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/274