SARP Katowice


Szkolenie program obowiązkowy.
Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem higienicznym i zdrowotnym.
14 czerwca 2016r. (wtorek),w godz. 15.00 – 18.00
w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice zaprasza na kolejne szkolenie skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów. W cyklu „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Główny prowadzący: Mgr inż. Jolanta Szymańska. Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych - uprawnienia bez ograniczeń. Wieloletni kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych w Warszawie, autor publikacji w prasie fachowej, uczestnik procedur stanowienia prawa branżowego. Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych z listy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - uprawnienia bez ograniczeń -  działający z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego MSW.

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/363

Partnerem szkolenia jest: Siniat i Promat.

Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIARP
SARP Zarząd O/Katowice