SARP Katowice

Śląskie Dni Architektury w Rybniku
16 - 17.12.2016, piątek sobota
Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
ul. Ks. Józefa Szafranka 7, Rybnik

Miasto Rybnik oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Katowicach zapraszają na Śląskie Dni Architektury w Rybniku.

Program wydarzeń:

16.12.2016 piątek

11:00-16:00  
 
Szkolenie dla Nauczycieli
„Kształtowanie przestrzeni”  
mgr inż. arch. Urszula Szabłowska - arch. IARP
mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski - arch. SARP
(program do pobrania)

16:00-18:00

Wernisaż wystawy Najlepsza Przestrzeń Publiczna i Architektura Roku    
Otwarcie:
mgr inż. arch.  Agnieszka Kaczmarska – Prezes SARP oddział Katowice
mgr Piotr Kuczera – Prezydent Rybnika
dr inż. arch. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Śląska Okręgowa Izba Architektów, arch. SARP Katowice
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz – Przewodnicząca Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz – Prezes TUP Oddział Katowice
    
16:00-18:00    
Koncert muzyczny zespołu jazzowego "Pearls"   

17.12.2016 sobota  

12:00-15:00  
Warsztaty dla dzieci -„archidzieci”    
mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska – arch. SARP Katowice
mgr inż. arch. Ewa Staszczyk  - arch. SARP Katowice
mgr inż. arch. Marlena Wolnik – arch. SARP Katowice
mgr inż. arch. Rafał Paszenda – arch. SARP Katowice
    
16:00-17:30    
Wykład na temat architektury współczesnej   
dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec - arch. SAK
mgr inż. arch. Marcin Brataniec – arch. SARP Kraków
    
17:30-19:00    
Dyskusja „Zieleń w przestrzeniach miejskich”    
Moderator: mgr inż. Rafał Paszenda – arch. SARP Katowice
Goście dyskusji:
mgr inż. arch. Wojciech Student - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika
mgr Witold Szwedkowski - Miejska Partyzantka Ogrodnicza
mgr inż. arch. Marlena Wolnik - arch. SARP Katowice
mgr inż. arch. Marcin Brataniec – arch. SARP Kraków
dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec – arch. SAK
mgr inż. arch. Jacek Krych - arch. SARP Katowice
mgr inż. arch. Jan Fiałkowski – oficer rowerowy Rybnika

19:00    
Projekcja filmu o architekturze   

Bio prelegentów:

Szkolenie dla Nauczycieli:
Urszula Szabłowska - architekt IARP, od 20 lat zajmuje się projektowaniem, od 8 lat - informacją i wizerunkiem architekta, od 3 lat prowadzi motywacyjne szkolenia dla architektów w zakresie organizacji pracy, wizerunku, komunikacji bez przemocy, działalności gospodarczej. Jest członkiem Stałej Komisji Wydawniczej Izby Architektów RP, redaktorem informacyjnym IARP oraz redaktorem czasopisma Zawód:Architekt. Koordynator programu edukacyjnego IARP "Kształtowanie przestrzeni". Żona architekta, matka trojga niearchitektów. Zainteresowania: zwiększanie puli dobra na świecie przez pomaganie i łączenie ludzi, odnajdywanie piękna w zwykłych i niezwykłych rzeczach. 

Dariusz Śmiechowski – dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 1984. Autor i współautor wielu rozwiązań projektowych (w tym nagradzanych w konkursach) w kraju i za granicą, często interdyscyplinarnych, obejmujących problematykę od urbanistyki, poprzez koncepcje budynków, do detalu. Do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególną uwagą na aspekty ekologiczne i społeczne (poszanowanie zasobów, jakości zdrowotne, partycypacja użytkowników we współtworzeniu przestrzeni, nowe formy powszechnej edukacji architektonicznej) a także publicystykę i krytykę architektoniczną. Od kilkunastu lat wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz (m.in. opracowania techniczne w pracowniach Projektowania Wnętrz oraz Wystawiennictwa). Współpracuje z innymi uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Członek międzynarodowej organizacji PLAYCE zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, członek SARP (m.in. zespołu redakcyjnego Polskiej Polityki Architektonicznej w ramach prac Polskiej Rady Architektury), stały współpracownik miesięcznika Architektura-murator. Członek Rady Programowej AUTOPORTRET – pisma o dobrej przestrzeni. Stały współpracownik Arché.

Wykład na temat architektury współczesnej:
Urszula Forczek-Brataniec  - w latach 1990-1992 studiowała na Wydziale Architektury we Wrocławiu. W 1996 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Za pracę dyplomową wykonaną pod kierunkiem  prof. Marii Łuczyńskiej - Bruzda Droga widokowa Krośnica - Sromowce Kąty otrzymała wyróżnienie. W 2005 r obroniła pracę doktorską zatytułowaną Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej, która w 2008 r. ukazała się drukiem.Od 1997 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu, aktualnie na stanowisku adiunkta. W latach  1997 - 2001 zatrudniona na stanowisku technicznym brała udział w pracach nad planami ochrony Ojcowskiego, Tatrzańskiego i Pienińskiego Parku  Narodowego pod kierunkiem  prof. Marii Łuczyńskiej - Bruzda oraz dr hab. Zbigniewa Myczkowskiego jak również w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Architektury w ramach przedmiotu Architektura Krajobrazu. W latach  2001 - 2004 zatrudniona na stanowisku asystenta prowadziła zajęcia w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projektowania w krajobrazie otwartym. Związana jest z pracownią architektoniczną - eM4. Pracownia architektury Brataniec. Od lat zajmuje się teorią i praktyką studiów i analiz widokowych od skali  planistycznej po skalę architektoniczną. Przebieg badań prezentują załączone studia i ekspertyzy widokowe, zastosowanie w procesie projektowym prezentują załączone projekty.
 
Marcin Brataniec - ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 1996 r. Jest sędzią konkursowym SARP i członkiem MPOIA. Założył i od roku 2007 prowadzi pracownię eM4. Pracownia Architektury. Brataniec. Każdy temat projektowy traktuje indywidualnie dążąc do architektury, która spełniając wymagania  miejsca realizacji inwestycji, potrzeb i budżetu inwestora pozostanie wyjątkowa i ponadczasowa.
W ostatnim czasie pracownia Marcina Bratańca zwyciężyła w konkursie na pawilon edukacyjny nad Wisłą (teren Golędzinowa w Warszawie) i przebudowę Placu Wolności w Kielcach.

Dyskusja „Zieleń w przestrzeniach miejskich”
Rafał Paszenda
- Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (dyplom 2004r). Praktyka projektowa w kraju i zagranicą. Od 2006r prowadzi autorską pracownię projektową architekt Rafał Paszenda. Zawodowo związany z Rybnikiem. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich i Izby Architektów.

Witold Szwedkowski - Jestem miejskim ogrodnikiem. Zajmuję się różnymi formami tej gałęzi ogrodnictwa, uprawiam partyzantkę ogrodniczą (guerilla gardening), ogrodnictwo społeczne, (community gardening), zbieractwo miejskie (urban gathering), ogrody wertykalne (green walls), ogrodnictwo okienne i parapetowe (window farming) i innyme formy ogrodnictwa wykorzystujące przestrzeń życia ludzi. Realizuję takie projekty jak "Ogrody społeczne" czy "Schronisko dla niechcianych roślin". Jestem działaczem w ramach projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem tj.:„Miejska Partyzantka Ogrodnicza” czy kampania „Równi na drodze. Naprawdę.” Byłem współzałożycielem Zespołu ds. polityki rowerowej w Gliwicach, uczestniczę również w obradach takiego zespołu w Katowicach. Ponadto od 11 lat jestem związany ze środowiskiem akademickim w woj. śląskim, od Dąbrowy Górniczej po Bytom. Z wykształcenia jestem psychologiem specjalności doradztwo zawodowe i organizacja. Studiowałem również historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim i inżynierię pola walki na Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia jako wykładowca akademicki, szkoleniowiec i doradca zawodowy. Większość swojej kariery zawodowej pracowałem z ludźmi, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji społecznej, zawodowej lub osobistej. Pomagam uwierzyć w siebie, zdobyć nowe kompetencje. Przez wiele lat pracowałem też z osobami z niepełnosprawnością. W życiu towarzyszy mi partnerka, mamy ogródek, psa adoptowanego ze schroniska oraz wspólne pasje ekologiczne i artystyczne.
źródło

Jacek Krych – architekt, architekt krajobrazu. Od 2012 roku prowadzi pracownię JRK72. Założyciel i do 2012 roku prowadzący zespół architektów i projektantów w group_a architects. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (dyplom 2003) oraz Oddziału Architektury Krajobrazu warszawskiej SGGW (dyplom 1998), Stypendysta Wageningen Agricultural University (International Course Landscape Planning and Design – 1997). W latach 1999–2003 wykładowca Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Autor i współautor wielu nagród i wyróżenień.

Marlena Wolnikabsolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Współzałożyciel KWK Promes do 2005 r. czynnie działająca w tym biurze. Od 2009 r. prowadzi własną pracownię MWArchitekci. Laureatka wielu nagród i wyróżenień. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Izby Architektów.

Jan Fiałkowski - 24 letni architekt, projektant obiektów przestrzeni publicznej oraz urbanista. Społecznik i aktywista na rzecz wzmocnienia komunikacji rowerowej oraz powstawania oddolnych inicjatyw społecznych. Założyciel Rybnik Cycle Chic oraz Rybnickiej Inicjatywy Rowerowej. Pracuje w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Wydziale Architektury i koordynuje działania Urzędu Miejskiego w zakresie polityki rowerowej.

Wojciech Student – architekt, absolwent Politechniki Śląskiej. Od 1992 roku współtwórca rybnickiej pracowni PROJEKT 3. Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych miedzy innymi na Centrum Kongresowe w Krakowie, Pomorski Park Technologiczny w Gdyni, Centrum Windsurfingu w Sopocie, Halę Lodowiska w Bydgoszczy czy Centrum Kongresowe w Toruniu. Laureat Nagrody Ministra Sporu, SARP, Modernizacja Roku i Wojewody Opolskiego i Śląskiego. Autor publikacji na temat architektury w prasie fachowej i periodykach tematycznych.
Żonaty, 4 synów. Lubi każdy zdrowy sport, w tym jazdę na nartach i rowerze.

Marcin Brataniec - powyżej

Urszula Forczek-Brataniec
- powyżej


plakat do pobrania