SARP Katowice

17 listopada 2015 wtorek, w godz. 14.45 – 18.45
Szkolenie SLOIARP + SARP o.Katowice 
miejsce: Siedzibia SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach.
 
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

W cyklu: 
„program obowiązkowy”. Temat szkolenia: Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej na przykładach szkód i roszczeń.
 
W cyklu, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się wykład omawiający problematykę odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów w praktycznych aspektach prowadzonej działalności. Wykład oparty będzie na przykładach najczęściej występujących szkód i roszczeń. Tematem szczególnym szkolenia będzie zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem.
 
Szkolenie prowadzone jest we wszystkich Okręgowych Izbach Architektów RP w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy IARP a PZU SA.
 
Główny prowadzący: Robert Popielarz. Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń firma iExpert.pl SA
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
 
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/283
 
Serdecznie zapraszamy!