SARP Katowice

19 stycznia 2016r. (wtorek), w godz. 15.00 – 18.00
Szkolenie SLOIARP + SARP o.Katowice + o.Częstochowa
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 Częstochowa

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Częstochowa zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów. W cyklu: „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
Kolejne spotkanie w cyklu poświęconym elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym to trzecia edycja (powtórzenie)szkolenia na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Tym razem szkolenie odbędzie się Częstochowie - w siedzibie obwodu terytorialnego SLOIA. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb i zakres, a także rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 
Celem szczególnym szkolenia będzie poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.
 
Kwestie merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której misją gospodarczą jest – między innymi – zapewnienie kompleksowej pomocy w projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów, „jednocześnie komponujących się z wizją architektoniczną”.
 
Główny prowadzący: Mgr inż. Marian Skaźnik. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży - w tym symulacji CFD.
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/299