SARP Katowice

19 kwietnia 2016r. wtorek, w godz. 15.00 – 18.00
Szkolenie SLOIARP + SARP o.Katowice
w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice zaprasza na kolejne szkolenie skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

W cyklu „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat związany z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematami szczególnymi szkolenia będą, między innymi: zgodność projektów architektonicznych z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii oraz zakres opracowań zwanych „informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
 
Główny prowadzący: Adam Chłond - Pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy od 1981 r. Uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy ma od 1982 r. po zdanym egzaminie państwowym. Jest starszym inspektorem pracy - głównym specjalistą. Wcześniej zajmował się prawem wynalazczym i wdrożeniami postępu technicznego i organizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii nadane przez Głównego Inspektora Pracy w 1999 r. Pracując w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach nadzorował różne zakłady, w różnych branżach, w tym zakłady chemiczne (Azoty w Chorzowie, w Oświęcimiu, Rafinerię w Trzebini, zakłady produkujące wyroby ze szkła itd.), zakłady poligraficzne, zakłady drobnej wytwórczości, zakłady opieki zdrowotnej.
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/335

Partnerem szkolenia jest firma Multiko s.c.