SARP Katowice

Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na proces projektowania inwestycji
21 września 2016r. (środa), w godz. 15.00 – 18.00

 SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice zaprasza na kolejne szkolenie skierowanych do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów. W cyklu „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie: „Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na proces projektowania inwestycji”. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i ich wpływ na proces projektowania. Omówione zostaną opracowania geodezyjno-kartograficzne z jakimi spotykamy się na etapie projektowania, a w szczególności – mapa do celów projektowych. Poruszona będzie również problematyka uzgadniania i koordynowania usytuowania projektowanych sieci.

Szkolenie poprowadzi Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie (studia magisterskie), Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach (studia podyplomowe z wyceny nieruchomości). Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (zakresy 1,2 , 4). Dwudziestoletni staż pracy w geodezji , w tym 10 lat jako wykonawca prac geodezyjnych, 5 lat jako pracownik samorządowy i 7 jako pracownik administracji rządowej. Długoletni współpracownik Stowarzyszenia Geodetów Polskich w roli eksperta i trenera z zakresu geodezji i kartografii. Obecnie Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Członek Państwowej Rady Geodezyjnej.

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/375 lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIA RP
SARP Zarząd O/Katowice