SARP Katowice

Program obowiązkowy: Uzgadniania projektu budowlanego pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
23 czerwca 2016r. (czwartek), w godz. 15.00 – 18.00

w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała zaprasza na kolejne szkolenie skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów. W cyklu „program obowiązkowy” odbędzie się szkolenie na temat związany z: uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Tematami szczególnymi szkolenia będą, między innymi: zgodność projektów architektonicznych z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii oraz zakres opracowań zwanych „informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Główny prowadzący: Adam Chłond Pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy od 1981 r. Uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy ma od 1982 r. po zdanym egzaminie państwowym. Jest starszym inspektorem pracy - głównym specjalistą. Wcześniej zajmował się prawem wynalazczym i wdrożeniami postępu technicznego i organizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii nadane przez Głównego Inspektora Pracy w 1999 r. Pracując w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach nadzorował różne zakłady, w różnych branżach, w tym zakłady chemiczne (Azoty w Chorzowie, w Oświęcimiu, Rafinerię w Trzebini, zakłady produkujące wyroby ze szkła itd.), zakłady poligraficzne, zakłady drobnej wytwórczości, zakłady opieki zdrowotnej.

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/368 lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIARP
SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała