SARP Katowice
 
A(r)ch! Książka! „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści” Bartosza Haducha
24.10.2013, czwartek godz. 18.00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
Książka „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści” jest próbą podsumowania i rozwinieęcia wieloletniego zainteresowania autora prezentowaną tematyką oraz związanych z nią publikacji . Duży wpływ na jej ostateczny kształt miały liczne wyjazdy studialne dające możliwość bezpośredniego kontaktu i głeębszego, osobistego doświadczenia przestrzeni wielu opisywanych re- alizacji. Bogata i różnorodna twórczość pracowni Herzog & de Meuron jest unikalnym przykładem olbrzymiego potencjału łączenia współczesnej architektury i sztuki. Nie chodzi tu jednak o tradycyjny schemat dzieła i neutralnego tła. Działania zakorzenione w doświadczeniach artystycznych Jacquesa Herzoga dają efekty wykraczające poza standardowe rozumienie obu dziedzin. Liczne próby współpracy H&deM z artystami poszerzają granice sztuki i architektury, stanowiąc czasem prekursorskie rozwiązania, kontynuowane i rozwijane później w szerszej skali. Twórczość Herzoga i de Meurona można traktować jako swoisty barometr współczesności, ukazujący, interpretujący, bądź wyprzedzający i stymulujący pewne tendencje w architekturze. Architekci raczej ustanawiają nowe trendy niż podporządkowują sieę już istniejącym. Prezentowana publikacja jest próbą podsumowania i usystematyzowania relacji H&deM ze światem sztuki. Jest też zwieńczeniem kilkuletnich badań autora, bazujących na dokumentowaniu, śledzeniu i udowadnianiu licznych związków wybranych projektów Herzoga i de Meurona z konkretnymi działaniami artystycznymi. Praca może być również pretekstem do głeębszej refleksji nad kondycją współczesnej sztuki i architektury oraz potencjalnymi kierunkami dalszego rozwoju obu dziedzin. 
 
Wydawnictwo: NArchitekTURA / NArchitecTURE