SARP Katowice
 
Archidzieci 
26.04.2017, środa, godz. 17:30
 - 18:30
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9


Wszystko co musisz ze sobą zabrać to dobry humor, otwartą głowę i ręce do pracy ;-) Strój swobodny, możliwy do zabrudzenia (mile widziane fartuszki ochronne).

Zajęcia bezpłatne
dla dzieci w wieku od 6 do ... . . Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń:
biuro@sarp.katowice.pl lub telefonicznie 32 253 97 74

Warsztaty mają uwrażliwić dzieci na otaczającą przestrzeń i nauczyć uważnej obserwacji oraz zainteresować szeroko rozumianą architekturą. Każde spotkanie poświęcone jest osobnemu zagadnieniu. Dzieci wykonują modele i kompozycje, kolorują, wymyślają, oceniają, wyrażają swoje emocje i pomysły.

Autor/kurator/prowadząca cyklu, organizator z ramienia SARP:

arch. Ewa Szymańska-Sułkowska, członek Izby Architektów, prowadzi własną pracownię projektową. 

Zainspirowana obserwacją własnych dzieci jest zaangażowana w krzewienie edukacji architektonicznej wśród najmłodszych zgodne z zasadą „czym skorupka za młodu nasiąknie…”.

Prowadząca/organizator z ramienia SARP:

Ewa Staszczyk- członek zarządu SARP, prowadzi własną pracownię.