SARP Katowice


Projekcja filmu: "Portret mówiony - Henryk Buszko"
27.03.2014, czwartek godz. 17:00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Film "Portret mówiony - Henryk Buszko" jest zapisem wspomnień architekta. Portret został nagrany w 2013 roku, przybliżając najważniejsze wydarzenia z życia prywatnego oraz zawodowego wybitnego architekta Henryka B. Buszko. 


Film jest częścią projektu Twórcy Śląskiej Architektury, który ma za zadanie udokumentowanie, zarchiwizowanie, opracowanie i promocję dziedzictwa architektury tworzonej w województwie śląskim po 1945 r. przez wybitnych twórców, dziś określanych mianem Architektów-Nestorów. Projekt ma charakter monograficzny – w kolejnych odsłonach cyklu prezentowane będą sylwetki Architektów-Nestorów wraz z ich dorobkiem zawodowym, naukowym oraz rysem biograficznym. Bohaterami projektu będą m.in. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Jurand Jarecki, Marian Skałkowski, Ludmiła Horwath-Gomułowa, Andrzej i Maria Czyżewscy, Janusz i Bożena Włodarczykowie, Jerzy Witeczek, Tadeusz Pfuetzner, Stanisław Niemczyk. W ramach projektu odbywać będą się benefisy twórców, wystawy, promocje monografii naukowych oraz inne wydarzenia towarzyszące.

Film prezentowany jest w ramach ARCHIKULTURA 2014

Redakcja filmu: prof. Jan Malicki, Jan Zub
Seria: "Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych" przygotowanych przez Bibliotekę Śląską w Katowicach

Czas: 02:40:25

Użyte zdjęcia są autorstwa 
Iwony Wander

Organizator: 
Biblioteka Śląska w Katowicach

Partnerzy: 
Śląska Okręgowa Izba Architektów
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji
Politechnika Śląska - Wydział Architektury
Uniwersytet Śląski - Zakład Historii Sztuki
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Patroni medialni:
„Architektura - Murator”
„Architektura i Biznes”
„ARCH”
„Zawód: Architekt”
Telewizja Polska S.A. oddział Katowice
Polskie Radio Katowice
„Gazeta Wyborcza”
„Ultramaryna”