SARP Katowice

Warsztaty charrette "Grand Paris"
10-13.10.2013, czwartek, piątek, sobota, niedziela
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9 + teren dawnej Kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej
 
Dzień III - wykład Magdaleny Wrzesień oraz praca w grupachDzień II - wycieczka po terenie oraz spotkanie z właścicielami nieruchomości
Dzień I - wykład Bastiaana Kalmeyera
Harmonogram:
10.10 - czwartek - przyjazd uczestników oraz tutorów, zameldowanie w hostelu i rejestracja
g.17.30 – rozpoczęcie warsztatów, przywitanie tutorów oraz uczestników
g. 18.00 – otwarty wykład ‘City Machines and Programmatic design’ BASTIAAN KALMEYER

11.10 - piątek – wizyta w terenie + warsztaty
g. 9.00 – zbiórka w galerii SARP oraz przejazd do Dąbrowy Górniczej
g. 10.00 – przejście po terenie z przewodnikiem – Arkadiuszem Rybakiem - Dyrektorem Muzeum Miejskiego Sztygarka 
g. 12.00 – spotkanie z najemcami na terenie objętym warsztatami (ul. Perla 10)
g.14.00 –lunch
g.15.00 – powrót do Katowic
g.16.00 – praca w grupach

12.10 sobota – warsztaty
g.9.00 – praca w grupach
g. 9.30 – wykład Magdaleny Wrzesień - MIASTO / MIESZKANIE / MIEJSCE + dyskusja.
O wielości perspektyw projektowych w odniesieniu do przestrzeni miejskiej, widzianej przede wszystkim jako środowisko zamieszkania. Osią poruszanych zagadnień jest pytanie, jak skala i proces przeprowadzenia interwencji wpływa na budowanie poczucia odpowiedzialności za przestrzeń.
g. 13.00 – przerwa na lunch
g.14.00 – praca w grupach
 
13.10 niedziela – warsztaty + podsumowanie warsztatów
g.9.00 – praca w grupach
g.13.00 – przerwa na lunch
g.16.00 – finał, podsumowanie warsztatów
Zapraszamy do udziału w warsztatach charrette "Grand Paris", które odbędą się w Galerii Architektury SARP oddział Katowice w dniach 10-13 października 2013. Warsztaty dotyczyć będą zdegradowanego terenu kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej.

Lista uczestników:
Patrycja Bloma 
Joanna Mękal
Sonia Piprek
Aleksandra Kurczyńska
Anna Pyziak
Michał Lorbiecki 
Tomasz Szulinski 
Agnieszka Markiewicz
Aleksandra Daniłoś 
Bartosz Ukarma 
Maciej Wężykowski 
Ewa Marczewska 
Maria Wawer 
Zuzanna Sprogis
Sylwia Śmiech 
Patrycja Michera 
Kamila Rawicka 
Patrycja Wąs 
Monika Lemańska
Małgorzata Rączka 
Filip Potoczek 
Aleksandra Walczak 
Leszek Czaja 
Zofia Laskowska 
Marta Kowalska 
Daria Przybyłowska
Aleksandra Stanek 
Marcin Szafrański 
Karolina Sznura 

Organizatorem jest SARP Katowice oraz Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej. 
 
Założeniem projektu jest wypracowanie koncepcji (kierunku) rozwoju oraz rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. Praca podczas warsztatów odbywać się będzie się w trzech interdyscyplinarnych 
grupach. Wytyczne wypracowane podczas warsztatów wykorzystane zostaną przez Urząd Miasta 
Dąbrowy Górniczej w celu opracowania planu zagospodarowania terenu. 
 
Zgłoszenia:
Prosimy o przesłanie drogą mailową:
- 2-3 prac (własnych projektów),
- kilku zdań o sobie z wyszczególnieniem roku oraz kierunku studiów,
- informację o stopniu znajomości j. angielskiego (w celu pracy w grupie z zagranicznym tutorem),
- danych teleadresowych, 
na adres grandparis2013@gmail.com do dnia 29.09.2013 (nd) do g.15.00
Uczestnikom warsztatów zapewniamy nocleg w hostelu oraz wyżywienie.
 
Uczestnikami warsztatów mogą być:
-studenci architektury, planowania przestrzennego, krajobrazu, designu, socjologii, kulturoznawstwa.
 
Cel projektu:
Celem warsztatów jest opracowanie wariantowej koncepcji przekształcenia i zagospodarowania  
terenu byłej kopalni Paryż, pozwalającej na docelowe przygotowanie projektu  zagospodarowania 
terenu, a także zaangażowanie społeczności lokalnej, najemców oraz środowiska architektów, 
projektantów, socjologów oraz ekonomistów. Przeprowadzona wśród najemców terenu ankieta ma 
na celu ustalenie spójnego planu rozwoju obszaru.
 
Teren:
Dotychczasowy przebieg procesów restrukturyzacji gospodarczej miasta doprowadził 
do likwidacji miejsc pracy i pojawienia się w mieście znacznej liczby terenów i obiektów 
poprzemysłowych. Tereny poprzemysłowe znajdują się przede wszystkim na obszarze dzielnicy 
śródmiejskiej. Są to między innymi tereny po kopalni „Paryż”, gdzie znajdują się obiekty z XIX/XX 
wieku – m.in. z lat międzywojennych XX wieku.
 
TUTORZY:
 
MAGDALENA WRZESIEŃ 
Architekt, urbanista, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette. Była stypendystka fundacji DAAD na
TU w Berlinie na Wydziale Planowania Miejskiego i Regionalnego. Wiceprezes Stowarzyszenia Odblokuj, projektantka w Pracowni Warszawy. Prowadzi zajęcia projektowe z urbanistyki
na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Laureatka
nagrody Ministra Budownictwa.
www.odblokuj.org
 
PIOTR BUJAS
Architekt, projektant, badacz architektury (Architektura WAPK, Projektowanie ASP Kraków,
Design i nowe media KASK Antwerp). Pracował naukowo w Katedrze Architektury Środowiskowej 
WAPK oraz w zespołach i biurach w Holandii, Belgii i Polsce. Autor projektów nagradzanych 
w międzynarodowych konkursach. Autor publikacji dotyczących architektury nowoczesnej, 
specjalistycznej. W praktyce łączy pola projektowania i badań, gdzie interdyscyplinarność nie jest 
tylko uzasadnieniem działań w różnych skalach lecz metodą; od architektury, urbanistyki, przez 
komunikację i sztuki wizualne do strategii i projektowania alternatywnego. Od 2012 roku prowadzi 
biuro projektowania i badań architektonicznych.
 
BASTIAAN KALMEYER
Urodzony w 1981, w Holandii.  Studiował na Willem de Kooning Art  Academy oraz na 
Academy of Architecture and Urbanism w Rotterdamie. Jest badaczem oraz tutorem w The
Why Factory (www.thewhyfactory.com) – instytucie Uniwersytetu Technicznego w Delft w
zespole analityków przyszłości miast. Jest doradcą strategicznym w A Lab (www.a-lab.nl)  –
instytucie technologii i nowych mediów w Amsterdamie oraz współzałożycielem „Instability.
We. Trust” (www.iwt.io) – kreatywnej pracowni architektoniczno-urbanistycznej.
www.thewhyfactory.com
 


 
 
 
 
Przydatne lini Kopalnia "Paryż":

http://www.dabrowa.pl/dg_zaklad-kopalnia_paryz.htm

http://dawnadabrowa.pl/?phrase=kop.%20Pary%C5%BC

http://dawnadabrowa.pl/?phrase=Kopalnia,General,Zawadzki,,Kopalnia,Paryz&cat=typ_obiektu

http://fotopolska.eu/test.php?miasto=1325&start=0&tend=20ďťż
http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/portal_miejski_artykuly/Stronag%C5%82%C3%B3wna.aspx