SARP Katowice
 
 Nasza przestrzeń - debata publiczna
 24.04.2014, czwartek, godz. 18.00 
 Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
Z coraz większym niepokojem obserwujemy bezradność nas wszystkich wobec narastającego chaosu wizualnego, w dużej mierze spowodowanego nadmiarem i niską jakością estetyczną banerów, siatek, szyldów, tablic i innych nośników reklamowych.
 
Mając świadomość jak bardzo złożony i trudny do rozwiązania jest to problem, deklarujemy chęć pomocy i długotrwałej współpracy na rzecz ustanowienia takich przepisów i dobrych praktyk, które w sposób sprawiedliwy uwzględniałyby zarówno interes przedsiębiorców w promowaniu swojej działalności, jak i zbiorową potrzebę naszej społeczności przywrócenia ładu przestrzennego w naszym mieście.
 
Przyjmując za fakt, że miasto to nasze wspólne dobro, mamy przyjemność zaprosić na publiczną dyskusję NASZA PRZESTRZEŃ.

W dyskusji udział wezmą:
dr Anna Adamus-Matuszyńska
dr Tomasz Nawrocki
arch. Robert Konieczny
 
Organizator: Fundacja Napraw Sobie Miasto, SARP Katowice, Radio Katowice, Gazeta Wyborcza Katowice

wiecej