SARP Katowice
 26.01.2012 czwartek, godz. 14.00-16.00
MTP Pawilon nr 2 ( od Dworca Zachodniego PKP), Forum Doświadczenie


Polskie wieżowce – is sky really the limits?
 
Tematy związane z budową wysokościowców w różnych miastach Polski budzą niezmienne emocje. Z jednej strony – chęć postawienia budynków, które chociażby swoją kubaturą świadczą o prestiżu  miejsca, nie wspominając o profitach dla budżetu miasta, inwestora czy nawet projektanta. Ale z drugiej strony – nie zawsze jest możliwość aby wysoki budynek powstał tam gdzie życzy sobie tego inwestor – czasami istnieją ważniejsze niż ekonomiczne przesłanki decydujące o przeznaczeniu danego terenu. Celem panelu zorganizowanego przez MTP i FTA jest prezentacja stanowisk różnych grup, biorących udział w dyskusjach, ale też praktycznie działających w naszej rzeczywistości.
 
Do panelu zaproszono przedstawicieli trzech stron – architektów, urbanistów oraz inwestorów a zarazem przeciętnych użytkowników przestrzeni. Podczas prezentacji przedstawią swój punkt widzenia, poparty dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem.
 
Zapraszamy na spotkanie z architektem Stanisławem Sipińskim, urbanistą Wojciechem Oleńskim z warszawskiej Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oraz Piotrem Borowczykiem, Redaktorem Naczelnym  miesięcznika Inwestor. 

Prelegenci:
Mgr inż. arch. Wojciech Oleński
Dr inż arch Stanisław Sipiński
Dr  Piotr Borowczyk – Red. Naczelny Inwestor
 

Wieżowce. Nowe symbole polskich miast?
Piotr Borowczyk, lat 31, żonaty, jedno dziecko. Wydawca, przedsiębiorca, działacz społeczny.
Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jeden z pomysłodawców i założycieli Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania. W styczniu 2007 r. założył swoją pierwszą działalność gospodarczą. Redaktor Naczelny czasopisma "Inwestor Gazeta Inwestycyjna", które stworzył i nadal rozwija. Specjalista od marketingu i rynku nieruchomości. Prowadził własną restaurację. Lubi podróżować. Dużo uwagi poświęca infrastrukturze, dobrej architekturze oraz rewitalizacji miast.

 
Od rycin Canaletta do cyfrowego modelu miasta – nowe techniki analizy krajobrazu Warszawy.
Mgr inż. arch. Wojciech Oleński – projektant w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie. Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej (1997r.) oraz Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (2004r.). Odbył wizyty studyjne m.in. w National Capital Commission w Ottawie i NYC Department of City Planning w Nowym Jorku. Pracując od 1997r. w warszawskim biurze EM Jednacz Architekci brał udział w projektowaniu budynków użyteczności publicznej, zespołów mieszkaniowych i obiektów wysokościowych (współpraca z S.O.M.). Uczestniczył także w projektach rewitalizacji zabytkowej zabudowy śródmiejskiej. Po przejściu w 2007r. do Miejskiej Pracowni, specjalizuje się w badaniu zmian w miejskim krajobrazie, przede wszystkim wpływu zabudowy wysokościowej na panoramę miasta i ochrony widokowej Starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W oparciu o teorie percepcji przestrzeni opracował metodykę badania wpływu wieżowców na krajobraz miasta z użyciem cyfrowego modelu 3D, która jest stosowana w analizach urbanistycznych lewobrzeżnej Warszawy. Autor publikacji na temat badania krajobrazu współczesnych miast i kształtowania zabudowy wysokościowej. Od 2011r. należy do Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Współczesna architektura w kreacji przestrzeni centrum miasta, na przykładzie autorskich realizacji.
Dr inż. arch Stanisław Sipiński  - współwłaściciel, główny projektant jednego z najprężniejszych biur architektonicznych w  Poznaniu, autor flagowych obiektów poznańskich – Mostu Dworcowego, biurowców PTC i Andersia, Delta, Skalar, CH Malta. Wykładowca akademicki na Wydziałach Architektury Politechniki Poznańskiej i od 2007 roku  na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym.  Bogaty dorobek pracowni był pokazywany na wystawach m.in. w Cannes czy Lizbonie,  publikowany w magazynach architektonicznych i biznesowych w kraju i za granicą.

opracowanie
Katarzyna Baranowska Fundacja Twórców Architektury
k.baranowska@fta.pl