SARP Katowice
27 stycznia 2015r. (wtorek),w godz. 15.00 – 19.00 
w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach


Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
prowadzi nową edycję szkoleń zawodowych, skierowanych do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.
 
W cyklu „jazda dowolna", który dedykowany jest istotnym zagadnieniom technicznym, prawnym oraz praktycznym, z jakimi spotykamy się podczas naszych zmagań zawodowych, odbędzie się szkolenie na tematy związane z izolacyjnością akustyczną przegród budowlanych, kształtowaniem akustyki architektonicznej i budowlanej w obiektach użyteczności publicznej i budynkach wielomieszkaniowych oraz ochroną przed hałasem w skali urbanistycznej. W czasie wykładu poruszone będą też wymagania, jakie wobec projektantów wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów.
Szkolenie będzie również szczególną okazją do zaznajomienia się z konkretnymi obiektami architektonicznymi, o projektowaniu których – w aspekcie akustyki – opowie ich współautor.
Zagadnienia merytoryczne uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której problematyka szkolenia jest szczególnie bliska. Swoje produkty i działalność reklamuje, jako „zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Zapytamy, co konkretnie to znaczy oraz w jaki sposób „rozwiązania akustyczne … stanowią istotny wkład w polepszenie atmosfery pomieszczenia” (cytaty pochodzą ze stron internetowych firmy). Zapytamy przedstawiciela firmy, której znakami rozpoznawczymi są - „innowacje i kompetencje”, czy oferując szeroki wybór produktów - „z czystym, „zielonym” sumieniem” - zapewnią nam kompleksową pomoc w projektowaniu akustycznie sprawnych i designersko atrakcyjnych obiektów.
 
Szkolenie odbędzie się

27 stycznia 2015r. (wtorek),w godz. 15.00 – 19.00
w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

Prowadzący:
 
dr inż. Rafał Żuchowski
dr inż. Leszek Dulak
Eksperci Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa, Politechniki Śląskiej (Laboratorium Akustyczne Politechniki Śląskiej).
Członkowie Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Konsultanci akustyczni (specjalizacja: akustyka budowlana i środowiskowa), autorzy wielu artykułów z dziedziny akustyki, szkoleń oraz opracowań teoretycznych i pomiarowych dotyczących ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Uczestnicy prac badawczych:
„Prognozowanie właściwości termicznych i akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych o złożonej strukturze” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), projekt celowy „Miejski Budynek Jutra 2030” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 
dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
Członek Sekcji Akustyki Środowiska i Architektury przy Komitecie Akustyki PAN
Architekt i akustyk, autor projektów z zakresu akustyki dla nowej Ambasady RP w Berlinie, Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Muzeum Historii Żydów Polskich, Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach, współautor projektów dla obiektów użyteczności publicznej, sal koncertowych, teatrów i szkół muzycznych.
 
inż. Tomasz Krajewski
Specjalista, menadżer – firma Knauf AMF Heradesign.
 
 
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/206
 
Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIARP
                                                                                   SARP Zarząd O/Katowice