SARP Katowice


21.10.2010 czwartek, godz. 10.30
Konferencja: Ekologiczne rozwiązania w budownictwie i architekturze 
miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, Katowice, ul. Ligocka 103
organizatorzy: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice

Jak projektować, budować i zarządzać budynkami, by sprostać wymaganiom europejskiego prawa? Co robić, by ograniczyć zużycie energii i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? Z tymi pytaniami zmierzą się uczestnicy konferencji pn. „Ekologiczne rozwiązania w budownictwie i architekturze”. W ramach tegorocznych Śląskich Dni Architektury katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów oraz Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny zapraszają do dyskusji wszystkich odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie nieruchomościami.
W problematykę konferencji wprowadzą autorytety w zakresie poszanowania energii w sektorze budowlanym. Specjaliści SARP i Euro-Centrum PNT przeanalizują możliwe projekty i konkretne realizacje budynków energooszczędnych. Konfrontacja stanowisk praktyków i teoretyków zrównoważonego budownictwa będzie możliwa podczas moderowanego panelu eksperckiego. 
Dyskutować będą m.in.: prof. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Dziekan Wydz. Architektury, Politechnika Śląska, prof. Jan Ślusarek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Politechnika Śląsa, Krzysztof Gorgoń – Prezes SARP Oddział Katowice, Zbigniew Michniowski – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Członek Zarządu Europejskiej Sieci Energie Cités, dr hab. Danuta Mielżyńska – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, dr Adolf Mirowski – Viessmann Polska Sp. z o.o.
Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wnioski z debaty i najważniejsze referaty zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prowadzona jest elektroniczna rejestracja. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 18 października 2010 r.
formularz zgłoszeniowy

program konferencji:
część I
Wprowadzenie do problematyki konferencji w kontekście polityki zapobiegania zmianom klimatu w miastach
1) Budownictwo energooszczędne: Idea czy technologia?
2) Architektura Ekologiczna – Idea, projekty, realizacje
3) Aspekty ekonomiczne budownictwa energooszczędnego
Prezentacja Firmy Górażdże: TioCem – cement przyjazny środowisku
część II
Moderowany panel ekspercki
Moderator – Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
uczestnicy panelu: 
prof. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Dziekan Wydz. Architektury, Politechnika Śląska
prof. Jan Ślusarek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Politechnika Śląska
Krzysztof Gorgoń – Prezes SARP Oddział Katowice
Zbigniew Michniowski – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Członek Zarządu Europejskiej Sieci Energie Cités
dr hab. Danuta Mielżyńska – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
dr Adolf Mirowski – Viessmann Polska Sp. z o.o.
część III 
Zwiedzanie obiektu energooszczędnego w Parku Euro-Centrum

organizatorzy: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice
sponsor: Górażdże

Prezentacje prelegentów w formacie pdf są do pobrania na stronie www.euro-centrum.com.pl