SARP Katowice
 
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP
O/ Katowice, O/ Częstochowa, O/ Bielsko-Biała
zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do całego środowiska architektów, a w szczególności do członków Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.

W cyklu:
„jazda dowolna”
odbędzie się szkolenie na temat:
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych

W cyklu poświęconym istotnym zagadnieniom technicznym, prawnym oraz praktycznym, z jakimi spotykamy się podczas naszych zmagań zawodowych, odbędzie się szkolenie z zakresu tematyki zamówień publicznych, w szczególności omówiony zostanie tryb konkursu urbanistyczno-architektonicznego.
 
Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – w ramach różnych trybów udzielenia zamówienia publicznego – zarówno z perspektywy Zamawiającego jak i Wykonawcy / Uczestnika.
 
O tych skomplikowanych procedurach opowie nam ekspert z wieloletnim doświadczeniem – Piotr Pieprzyca, który zajmuje się zawodowo „szeroko pojętym doradztwem prawnym na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od przygotowania niezbędnych dokumentów do momentu zawarcia umowy”.

Szkolenie odbędzie się
15 września 2015r. (wtorek), w godz. 15.00 – 18.00
w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach
 
Główny prowadzący:
Piotr Pieprzyca
Prawnik, związany zawodowo z zamówieniami publicznymi od 2002 roku.
W latach 2004-2007 arbiter w składach orzekających powołanych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/263
 
Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIARP
SARP Zarząd O/Katowice