SARP Katowice


07.11.2015 sobota, od godz. 10.00
Walne Zebranie SARP Katowice
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów, które zostały przeprowadzone w dniu 7 listopada 2015 r. podczas Walnego Zebrania SARP o/Katowice.

Serdecznie dziękujemy ustępującym członkom za ich pracę oraz zaangażowanie w kadencji 2012-2015. 
Nowo wybranym życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz stowarzyszenia. 
 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU SARP O/KATOWICE  2015-2018
Agnieszka Kaczmarska - Prezes
Krych Jacek - Wiceprezes
Machulik Mikołaj - Wiceprezes
Hnat Jerzy - Skarbnik
Piątek Henryk - Sekretarz
Adamczyk Paulina
Grychowski Maciej
Krajewski Aleksander
Małecki Wojciech
Paszenda Rafał
Płomecki Arkadiusz
Skrzypczyk Adam
Staszczyk Ewa
Szymańska ­ Sułkowska Ewa
 
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ SARP O/KATOWICE 2015-2018
Bogacz Bogusław
Bolechowska Jolanta
Grzybowski Andrzej
Pelc Marek
Wróbel Walenty

CZŁONKOWIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO SARP O/KATOWICE 2015-2018
Dziekońska Ewa
Eder Teresa
Jałyński Teobald
Nawrocki Bartek
Piątek Ewa
 
CZŁONKOWIE KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH SARP O/KATOWICE 2015- 2018
Buśko Piotr
Duda Andrzej
Fischer Piotr
Fredowicz Danuta
Gorgoń Krzysztof
Grzybowski Andrzej
Jurkowski Ryszard
Kaczmarska Agnieszka
Konieczny Robert
Krych Jacek
Lessaer Stanisław
Machulik Mikołaj
Małecki Wojciech
Nawrocki Bartłomiej
Paleta Dieter
Pelc Marek
Piątek Henryk
Pilinkiewicz Małgorzata
Płomecki Arkadiusz
Podleski Wojciech
Polak Mirosław
Sąsiadek Zbigniew
Skrzypczyk Adam
Skwara Marek
Stozek Jerzy
Student Wojciech
Studniarek Tomasz
Średniawa Piotr
Wolnik Marlena
Zubel Henryk
 
DELEGACI SARP O/KATOWICE NA WALNY ZJAZD DELEGATÓW 2015-2018
Buśko Piotr
Duda Andrzej
Gorgoń Krzysztof
Jurkowski Ryszard
Kaczmarska Agnieszka
Krych Jacek
Machulik Mikołaj
Małecki Wojciech
Piątek Henryk
Pilinkiewicz Małgorzata
Płomecki Arkadiusz
Studniarek Tomasz
Średniawa Piotr
Zubel Henryk

fotorelacja: