SARP Katowice10.11.2009 sobota, od godz. 10.00
Walne Zebranie SARP Katowice
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów, które zostały przeprowadzone w dniu 10 listopada 2012 r. podczas Walnego Zebrania SARP o/Katowice.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SARP O/KATOWICE  2012-2015
Kol. Piotr Buśko – prezes
Kol. Jurand Jarecki – prezes senior
Kol. Agnieszka Kaczmarska – wiceprezes
Kol. Bartłomiej Nawrocki – wiceprezes
Kol. Jerzy Hnat - skarbnik
Kol. Mikołaj Machulik - sekretarz
Kol. Wojciech Czapnik
Kol. Piotr Klasek
Kol. Jacek Krych
Kol. Wojciech Małecki
Kol. Henryk Piątek
Kol. Arkadiusz Płomecki
Kol. Bogna Polańska
Kol. Adam Skrzypczyk
Kol. Anna Struska

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ SARP O/KATOWICE 2012-2015
Kol. Bogusław Bogacz
Kol. Tadeusz Czerwiński
Kol. Andrzej Gałkowski
Kol. Andrzej Grzybowski
Kol. Walenty Wróbel
 
CZŁONKOWIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO SARP O/KATOWICE 2012-2015
Kol. Jolanta Bolechowska
Kol. Ewa Dziekońska
Kol. Teresa Eder
Kol. Teobald Jałyński
Kol. Mark Mizeracki
Kol. Ewa Piątek
 
DELEGACI SARP O/KATOWICE NA WALNY ZJAZD SARP
Kol. Piotr Buśko
Kol. Andrzej Duda
Kol. Krzysztof Gorgoń
Kol. Oskar Grąbczewski
Kol. Ryszard Jurkowski
Kol. Agnieszka Kaczmarska
Kol. Tomasz Konior
Kol. Jacek Krych
Kol. Mikołaj Machulik
Kol. Wojciech Małecki
Kol. Bartłomiej Nawrocki
Kol. Tomasz Studniarek
 
CZŁONKOWIE KOLEGIUM SĘDZIÓW KONKURSOWYCH SARP O/KATOWICE
Kol. Piotr Buśko
Kol. Wojciech Czapnik
Kol. Andrzej Duda
Kol. Piotr Fischer
Kol. Andrzej Gałkowski
Kol. Krzysztof Gorgoń
Kol. Oskar Grąbczewski
Kol. Andrzej Grzybowski
Kol. Jurand Jarecki
Kol. Marcin Jojko
Kol. Ryszard Jurkowski
Kol. Agnieszka Kaczmarska
Kol. Robert Konieczny
Kol. Tomasz Konior
Kol. Jacek Krych
Kol. Mikołaj Machulik
Kol. Wojciech Małecki
Kol. Bartłomiej Nawrocki
Kol. Dieter Paleta
Kol. Małgorzata Pilinkiewicz
Kol. Arkadiusz Płomecki
Kol. Jerzy Stożek
Kol. Tomasz Studniarek
Kol. Piotr Średniawa
Kol. Marek Wiktorczyk
Kol. Marlena Wolnik
Kol. Henryk Zubel