SARP Katowice


 5 kwietnia 2017 roku została powołana przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Rada Konsultacyjna Wydziału Architektury, której pierwsze spotkanie odbyło się 15 maja 2017 roku.

Celem powołania Rady jest tworzenie treści programowych Wydziału Architektury w konsultacji z izbami zawodowymi i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zaproszeni Partnerzy do Rady Konsultacyjnej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej na rok Akademicki 2017/2018:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Dr hab.inż.arch. Klaudiusz Fross- Dziekan
Dr hab.inż.arch. Dorota Winncka-Jasłowska- Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab.inż.arch. Krzysztof Rostański, prof. nzw. w Pol. Śl. - Prodziekan ds. Organizacji
Dr hab.inż.arch. Michał Stangel- Prodziekan ds. Nauki
 
ŚLOIA RP- Śląska Okręgowa Izba Architektów RP o/Katowice
Mgr inż.arch. Małgorzata Pilinkiewicz- Przewodnicząca Rady
Mgr inż.arch. Piotr Średniawa- Zastępca Przewodniczącej

SARP- Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice
Mgr inż.arch. Agnieszka Kaczmarska- Prezes
Mgr inż.arch. Jacek Krych- Wiceprezes
 
TUP- Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice
Dr hab.inż.arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. nzw. w Pol. Śl.- Prezes Oddziału
Dr hab.inż.arch. Maciej Borsa- Wiceprezes Zarządu Głównego

PTE- Polskie Towarzystwo Ergonomiczne o/Gliwice
Dr hab.inż.arch. Joanna Tymkiewicz- Prezes Oddziału
 
ŚIB- Śląska Izba Budownictwa w Katowicach
Mgr inż. Mariusz Czyszek- Wiceprezydent

FULCO Grupa Kapitałowa, Gliwice
Mgr inż. Andrzej Sapierzyński- Prezes Zarządu
Mgr inż. Łukasz Siódmok- Wiceprezes Zarządu