SARP Katowice
 
17 kwietnia 2013, środa, godz. 18.30
 
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Cykl "Videoteka Ryszarda" organizowany będzie raz w miesiącu w Galerii Architektury SARP. Ryszard Nakoniczny otwiera przed nami swoją videotekę.