SARP Katowice


Rozmowa pokonkursowa: Architektura Roku i Najlepsza Przestrzeń Publiczna
17.11.2016, czwartek godz. 18:00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

W imieniu organizatorów i współorganizatorów konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2016 oraz Architektury Roku Województwa Śląskiego 2015 zaproszamy uczestników, laureatów oraz osoby zainteresowane do udziału w rozmowie pokonkursowej, która odbędzie się w Galerii Architektury SARP Katowice. Wydarzeniem tym kończymy tegoroczne "Śląskie dni Architektury"