SARP Katowice
 

19.
10.2012 piątek,  godz. 15.00
Spacer z Dariuszem Hermanem do CINiBA
start: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
Spacer z architektem Dariuszem Hermanem do centrum informacji naukowej i biblioteka akademicka (CINiBA) w Katowicach.
Obiekt Roku + Grand Prix 17. edycji konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego autorstwa pracowni HS99 Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski

Relacja Gazety ze spaceru 

http://www.hs99.pl