SARP Katowice
 

III Śląski Piknik Architektoniczny
19.07.2013, piątek godz. 11.00, Hala Wystaw Kapelusz
20.07.2013, sobota godz. 10.00, Duża Łąka
Park Śląski, Chorzów

Śląski Piknik Architektoniczny to wydarzenie łączące aspekty merytoryczne z konwencją familijnej przygody z architekturą ma charakter otwarty i jest adresowane zarówno do zawodowych architektów jak i do osób spoza branży zainteresowanych najnowszymi trendami w projektowaniu obiektów publicznych oraz aranżacji przestrzeni, w której żyjemy, pracujemy i wypoczywamy. Tym razem programem pikniku pragniemy zainteresować także gospodarzy gmin oraz samorządowców z terenu Województwa Śląskiego. Skłaniają nas do tego wnioski wskazujące na potrzebę umocnienia partnerskiej i zarazem nieuniknionej współpracy pomiędzy architektami a samorządami planującymi na swoich terenach realizację infrastrukturalnych inwestycji. Stąd głównymi hasłami tegorocznej konferencji i debaty będą: ARCHITEKT / GMINA – partnerstwo na dobre i złe oraz KONKURS czy PRZETARG ?  – blaski, cienie, dylematy.
 
Beneficjentami optymalnych i wspólnie wypracowanych rozwiązań powinni być zarówno inwestorzy (gminy) jak  i architekci, których projekty wpływają na poprawę estetycznego ładu przestrzeni publicznych oraz architektoniczną urodę i funkcjonalność gminnych inwestycji.  Kierując się troską o rozwój gminy oraz polityczną intuicją, samorządowcy coraz częściej sprzyjają społecznie pożytecznym, prorozwojowym poszukiwaniom innowacyjnych, optymalnych rozwiązań przestrzennych i kubaturowych. Sięganie po  najlepsze praktyki z zakresu finansowania oraz sprawnej i bezzwłocznej realizacji inwestycji umacnia szanse na stały rozwój gminy także w kolejnych kadencjach samorządu.  Jednym z zagadnień często poruszanych w postulatach środowiska architektów jest kwestia konkursu na projekt budynku lub koncepcję nowej przestrzeni publicznej jako procedury doskonalszej od przetargu, w którym jedyne kryterium stanowi cena.

Podczas debaty towarzyszącej tegorocznemu piknikowi spróbujemy przeanalizować przesłanki decydujące o tym, iż po stronie samorządowych inwestorów opcja przetargu cieszy się szczególnymi preferencjami. Poznamy także argumenty i przykłady przemawiające za opcją konkursową w procesie przygotowawczym do realizacji gminnych inwestycji. W obecności przedstawicieli gmin oraz architektów uczestniczących w konkursach pragniemy zaprezentować i porównać stanowiska obu stron w tej sprawie. 
 
19 lipca w godzinach 11:00 – 16:00 odbędą się prelekcje, panele dyskusyjne oraz prezentacje dotyczące możliwości oraz form prawnych współpracy pomiędzy inwestorem/gminą, a architektami z uwzględnieniem zagadnienia konsultacji społecznych. W tym dniu odbędą się również wernisaże wystaw przygotowanych przez SARP O/Katowice - PRZEGLĄD WSPAK, Politechnikę Śląską oraz Wyższą Szkołę Techniczną.

PROGRAM do pobrania

fotorelacja: 
20 lipca w godzinach 10:00 – 14:00 przewidzieliśmy natomiast, swobodną formułę spędzania wspólnie czasu w najbardziej zielonym miejscu województwa – w Parku Śląskim. W tym dniu zaplanowane jest śniadanie na trawie, gry zespołowe, konkursy dla dorosłych i dzieci.
 
fotorelacja: