SARP Katowice
Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci
Członkowie SARP Oddział w Katowicach


Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Katowicach niniejszym zawiadamia, że na podstawie §46 ust.3 oraz §47 Statutu SARP, podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w Katowicach, jako zebrania sprawozdawczo-programowego. Zgodnie z zapisami §1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału informujemy, że Zebranie odbędzie się w sobotę 21 października 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału SARP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9.

Zawiadomienie (.pdf)