SARP Katowice


26.-29.01.2023
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, Katowice
4 Design Days 2023


Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice oraz Instytut Dokumentacji Architektury zapraszają na unikatową wystawę plakatów Andrzeja Trybulskiego z wykładów Tadeusza Baruckiego

Andrzej Trybulski jako przewodniczący koła wojewódzkiego SARP w Tarnowie, w latach osiemdziesiątych zainicjował i zorganizował otwarte cykliczne „Spotkania z architekturą”, prezentujące osiągnięcia i trendy architektury polskiej i światowej. Bohaterami „Spotkań” byli czołowi architekci polscy. Najczęstszym gościem był architekt Tadeusz Barucki, z którym odbyło się 14 wydarzeń, połączonych z promocją kolejnych wydawanych przez niego książek. Ze względu na brak możliwości drukarskich, cenzurę, limity papieru na każde spotkanie A.Trybulski wykonywał ręcznie unikatowy jednorazowy plakat, techniką mieszaną – grafika, rysunek, kolaż.

Prezentowane na wystawie plakaty stanowią wycinek dorobku Autora w tej dziedzinie, ograniczone do „Spotkań z architekturą” z udziałem T. Baruckiego. Plakaty te prezentowane były na autorskich wystawach towarzyszących Biennale Architektury w Krakowie, w Instytucie Kultury Francuskiej w Krakowie, na zamku w Dębnie, w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Ostatnio pokazane zostały podczas benefisu z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Baruckiego w Katowicach (czerwiec 2022).

Andrzej Henryk Trybulski urodził się w Tarnowie w 1945 roku. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Malarstwo i grafikę studiował u prof. Krystyny Wróblewskiej, dyplom u prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego w Katedrze Projektowania w Regionie (1969). W swoim dorobku zawodowym posiada wiele osiągnięć w dziedzinie architektury, urbanistyki i architektury wnętrz. Równolegle tworzy w innych dziedzinach sztuki (plakaty, znaki graficzne, grafika wydawnictw książkowych i czasopism, w tym wiele w drugim obiegu, projekty medali, stemple okolicznościowe, scenariusze wystaw). Pedagog, działacz społeczny i opozycji antykomunistycznej. Członek SARP, członek twórczej grupy „TA”, swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych i indywidualnych. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016) i Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019).

Kuratorzy:
Katarzyna Hołda-Milczyńska
Dominika Śliwińska

Wystawa jest prezentowana we współpracy z 4 Design Days. Aby wziąć udział w targach oraz zobaczyć wystawę, należy dokonać rejestracji na całe wydarzenie. 
https://www.4dd.pl/2023/pl/rejestracja,564.html