SARP Katowice

28.01.2023, godz. 14:00
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, Katowice

4 Design Days

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice wraz z Instytutem Dokumentacji Architektury zaprasza na spotkanie z książką „Tadeusz Barucki: architekt-podróżnik-badacz”.

Tadeusz Barucki był legendarnym architektem-podróżnikiem z czasów żelaznej kurtyny, mistrzem o niezwykłej umiejętności operowania słowem, wiedzy o architekturze i wrażliwości na jej piękno. Był postacią znaną i bliską kilku pokoleniom architektów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przez kilkadziesiąt lat odbył podróże do 114 krajów, wykładając na uczelniach i w stowarzyszeniach architektonicznych na całym świecie, zbierając materiały do kilkuset artykułów i kilkudziesięciu książek, przybliżając architektom w Polsce i w krajach ówczesnego bloku wschodniego, nieznaną architekturę światową. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o postaci Tadeusza Baruckiego i zaprezentujemy książkę, która powstała z okazji Jego 100. urodzin i została wręczona podczas uroczystego Benefisu 23 czerwca 2022 roku. Spotkanie otworzymy krótkim filmem dokumentalnym z tego niezwykłego wydarzenia, jakim były urodziny Jubilata.

W spotkaniu wezmą udział:
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak – redaktor książki.
Kierownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Kierownik Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu historii i teorii architektury, ochrony i adaptacji obiektów zabytkowych oraz szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

dr inż. arch. Jacek Kamiński – jeden ze współautorów książki.
Architekt, antykwariusz (Galeria „Pod Manekinem”) oraz pracownik Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Miłośnik historii i dziedzictwa miasta Rybnik, z którego pochodzi. Autor książki pod tytułem „Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje”.

inż. arch. Julia Giżewska – autorka projektu i opracowania graficznego książki.
Studentka architektury na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz pracownik Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Katarzyna Hołda-Milczyńska – moderator spotkania.
Historyk sztuki, historyk archiwista, artysta fotograf. Manager galerii architektury SARP o/Katowice. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych. Autorka książki o perle śląskiego art-deco Hotelu Admiralspalast w Zabrzu.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z 4 Design Days. Aby wziąć udział w targach oraz wziąć udział w spotkaniu, należy dokonać rejestracji na całe wydarzenie.
https://www.4dd.pl/2023/pl/rejestracja,564.html