SARP KatowiceARCH #2  dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich | lipiec/sierpień 2010


Kolejny ARCH jest już dostępny w każdym z oddziałów SARP. W najnowszym numerze można znaleźć informacje o wystawach, konkursach, konferencjach najbliższych dni, tak w Polsce, jak i za granicą. Nowe Orłowo, Centrum Obsługi Muzeum Auschiwtz-Birkenau to ostatnie rozstrzygnięte konkursy wraz z prezentacją. Na stronach dwumiesięcznika zaprezentowano grono najlepszych młodych architektów polskich. Doroczna integracyjna nagroda BDA/SARP im. Waltera Henna 2010 już przyznana   o tym wydarzeniu także słów parę na łamach ARCH. Ponadto powstał nowy dział    Architektura Krajobrazu.
SARP zachęca do lektury.
 
ARCH #2.pdf