SARP KatowiceArchivolta | 04 | 2010

www.archivolta.com.pl

Architecture parlante
Budynki są jak ludzie, każdy ma coś własnego do opowiedzenia. Opowieści niektórych są zachwycające i głębokie, innych emocjonalne i ekspresyjne, są też precyzyjne i wystylizowane, choć obojętne, jeszcze innych – kompletnie niezrozumiałe.
Krzysztof Ingarden

Istotą architektury jest jej komunikatywność, czyli czytelność dla odbiorcy, by umożliwić mu łatwe postrzeganie jej przeznaczenia. Architekt od zawsze próbuje sprostać tym wymaganiom. Budowla jest najpierw schronieniem, zapewnieniem odpowiedniej izolacji od niekorzystnych warunków zewnętrznych. Nie na darmo odwołuje się więc do idei zadaszenia – trójkątnego tympanonu, wywodzącego się od dwuspadowych przekryć archaicznych domów, szałasów czy ziemianek. W historii element ten został nobilitowany przez wyniesienie go ponad grunt i oparcie na słupach i belkach, którym nadano określoną symbolikę kapitela i bazy, czy architrawu z ornamentalnym pasem fryzu i wieńczącego go gzymsu. To trójkątne pole zyskało szczególne znaczenie w klasycznym portyku. Ta racjonalno-symboliczna brama między nieprzystępnym światem zewnętrznym a bezpiecznym, oswojonym wnętrzem stała się archetypem budowli nie tylko świeckiej, ale i sakralnej, modyfikowanym w zależności od potrzeb, od antyku, przez średniowiecze, nowożytność aż do współczesności. Z tej narracji korzystała zarówno architektura publiczna, jak i mieszkaniowa. Inwestor widział tu możliwość indywidualnego wpływania na społeczeństwo, informując go o własnym statusie społecznym, bogactwie, pochodzeniu i przeznaczeniu realizowanego obiektu. W XIX w. utrwaliło się nawet przekonanie, iż kościoły powinny komunikować swą funkcję przy użyciu estetyki średniowiecza, a ratusze czy muzea odwoływać się do antyku grecko-rzymskiego. W XVIII w. Étienne-Louis Boullée wypowiedział znaną maksymę:

„Uważam, że nasze budynki, nade wszystko budynki publiczne, powinny być, w jakiś sposób, poematami. Obrazy, które przedstawiają naszym zmysłom powinny budzić w nas uczucia odpowiadające użytkowi, któremu te budynki są poświęcone”.
Radykalny modernizm zachwiał jednak porządkiem rzeczy, zwracając uwagę na zupełnie inne aspekty budowli, jak oszczędność, higiena czy racjonalizm rozwiązań przestrzennych przy zepchnięciu symboliki na dalszy plan lub – jak twierdzi Léon Krier – całkowitym jej wyeliminowaniu. W 1966 r. Robert Venturi w „Complexity and contradiction in architecture” wskazał dwa możliwe sposoby informowania o przeznaczeniu budowli: albo dosłownie, poprzez jej formę – tzw. „duck”, lub też pośrednio, dzięki doczepionym znakom, udekorowanej w ten sposób budy-skorupy – tzw. „decorated shed”.
Jak dzisiaj przebiega komunikacja między budowlą a jej użytkownikiem? Czy projekty i realizacje, zebrane w niniejszym wydaniu Archivolty, odpowiednio informują nas o swej treści? Ile w nich chwytliwej stylizacji, a ile indywidualnego języka i twórczej wyobraźni? Zachęcam do krytycznego spojrzenia podczas lektury.

Ryszard Nakonieczny


Spis treści
7-10
Richard Meier. Lido di Jesolo
Agnieszka Morga, Ewa Odyjas

11-14
O akupunkturze w architekturze. Rozmowa z Samuelem Delmasem
rozmawiała: Barbara Walkiewicz

16-19
ISOKON Londyn
Marta Gutowska

20-24
Muzyk przestrzeni. Cisza, która zagłuszyła hałas
Maciej Bednarski, Dariusz Florczak

25-27
Muzeum jako performance
Magdalena Zięba

28-31
Shanghai, Slaughterhouse 1933, czyli chiński przepis na renowację
Monika Budniak

33-36
Architektura jako język

38-41
Muzeum Lotnictwa Polskiego. Śmigło z betonu i szkła
Ewa Dworzak-Żak

42-43
Muzeum Lotnictwa Polskiego w obiektywie
Krzysztof Eberle / Ronet.pl

44-49
Zespół 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Bażantów
Miłosz Jaksik

50-52
Hotel „Bukovina”
Dariusz Bobak, Krzysztof Martyniak [art. sponsorowany]

53–56
Hotel Hilton Garden w Katowicach – projekt koncepcyjny
Marcin Jagiełło, Jarosław Krysiak

57-59
Osiedle komunalne przy ulicach Dębowej i Sportowej w Katowicach
Jan Pallado

60-61
Prostota kontra finezja – różne spojrzenia na współczesną architekturę
Wienerberger

62-64
Funkcjonalizm w kreowaniu wnętrz mieszkalnych
Rafał Radziewicz-Winnicki

66-68
Śląskie Dni Architektury

69-72
URBANITY, czyli warsztaty zapoznawcze centralnej Europy
Joanna Koszewska, Dorota Nagowska

73
Świadome wnętrze 2010

74-75
BILANS
Baza brzemiennego balastu
Immanentna impotencja idei
Piotr Średniawa

76-79
Regionalizm a edukacja
Anna Sołtysik

80-82
O jakości w architekturze
Anna Zabdyr-Jamróz, Jan Kurek

83-85
Umyj sobie dworzec
Aleksander Krajewski

86
100-lecie uczelni technicznych we Wrocławiu – jubileuszowa wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu
Marta Czyż

88-90
Laboratorium myśli architektonicznej. Projekty konkursowe przebudowy rynku w Katowicach z 1947 r.
Aneta Borowik

91-92
Henryk Buszko i Aleksander Franta – laureatami Medalu im. Zygmunta Majerskiego 2010
Nina Juzwa

93-95
Alfred Anton Wiedermann – zapomniany architekt Śląska Cieszyńskiego
Przemysław Czernek