SARP Katowice


1.07.2010
inauguracja nowego dwumiesięcznika ARCH


Początek lipca zaznaczył się kilkoma ważnymi wydarzeniami w życiu SARP. Jednym z nich była uroczysta odsłona nowego oblicza dwumiesięcznika Stowarzyszenia Architektów Polskich, znanego do jej pory jako ”Komunikat SARP”. Po wielomiesięcznych przygotowaniach ukazał się – w nowym formacie, pod nowym tytułem oraz w odmiennej szacie graficznej. 

Projekt "ARCH" to dziecko trzech osób: kol. Agnieszki Bulanda – redaktor naczelnej, kol. Tomasza Studniarka – opiekuna merytorycznego, a także kol. Romana Kaczmarczyka – projektanta graficznego.

Dostepny w każdym z oddziałów SARP.

ARCH.pdf