SARP Katowice
 

Apel do architektów polskich

Wielce Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci!


Zwracamy się do Państwa w szczególnej chwili – i ze szczególną inicjatywą. Jak wiemy, skala katastrof, jakie nawiedziły ostatnio Japonię, jest gigantyczna, wręcz apokaliptyczna.

Jesteśmy przekonani, że pomoc – nawet symboliczna – jest naszym obowiązkiem, tym bardziej, że w trudnych dla Polski latach sami wielokrotnie otrzymywaliśmy wsparcie, materialne i duchowe, ze strony społeczności i organizacji z wielu krajów świata, w tym japońskich.

Podjęliśmy inicjatywę organizacji charytatywnej aukcji rysunków architektonicznych. Może odbyć się ona tylko i wyłącznie przy dobrej woli i uczestnictwie architektów – członków Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zwracamy się też do wszystkich architektów w Polsce, w tym zrzeszonych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

Proponujemy i prosimy bardzo zatem, by zainteresowani przekazywali swe dzieła – szkice ideowe, rysunki koncepcyjne, zapisy idei projektowych, dzieła plastyczne związane z architekturą w dowolnej (fizycznej) formie graficznej – na ten cel. Organizację aukcji przeprowadzą Zarząd Główny SARP i Konsul Honorowy Japonii w Krakowie.

Aukcja prac, poprzedzona ich wystawą, odbędzie się 8 czerwca tego roku, w siedzibie ZG SARP w Warszawie. Zgodził się poprowadzić ją P. Krzysztof Piasecki. Deklarowane prace powinny być opatrzone informacjami o ich autorze (autorach), tytułem, datą powstania, informacją o formacie i technice oraz danymi dotyczącymi kontaktu z autorami. Prosimy Państwa, Koleżanki i Koledzy, o przekazywanie oprawionych prac do siedziby ZG SARP w Warszawie, przy ul. Foksal 2, do 25 maja bieżącego roku. Zakładamy, że powstanie katalog ofiarowanych prac, w formie elektronicznej i drukowanej. Wszystkie środki uzyskane z aukcji przekazane zostaną niezwłocznie na specjalne konto Ambasady Japonii.

Pozostajemy z wyrazami szacunku i wielką nadzieją na Państwa żywy udział w proponowanej przez nas inicjatywie pomocy –

Dr arch. Jerzy Grochulski, Prezes Zarządu Głównego Zarządu SARP
Dr arch. Bojanowski, Członek Zarządu Głównego SARP

Dr arch. Krzysztof Ingarden, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie, członek SARP
Dr arch. Marta A. Urbańska, członek SARP