SARP Katowice


Szanowna Koleżanko Prezes!

Z wielką dumą i radością przyjęliśmy wiadomość o objęciu przez Ciebie funkcji Prezesa Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Znając Twoje sukcesy i dokonania na niwie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, jesteśmy głęboko przekonani o słuszności tego wyboru.

Zmiana ta daje nową nadzieję całemu środowisku architektów, skupionych w Izbie Architektów RP, na poprawę standardów wykonywania zawodu, umocnienie autorytetu architekta w Polsce czy wreszcie uproszczenie i uczytelnienie przepisów, z którymi przychodzi nam zmagać się na co dzień.

Wyrażam głębokie przekonanie, że pod Twoim przywództwem, nasza Izba stanie się bardziej transparentna, elastyczna i uwrażliwiona na aktualne potrzeby swoich członków.
W imieniu Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach pragnę złożyć najszczersze gratulacje i zaoferować pełną pomoc w Twoich działaniach. Jesteśmy tym bardziej dumni, że należysz do naszego grona i dałaś się wielokrotnie poznać jako wybitny architekt i zasłużony dla środowiska działacz.

SARP jako organizacja, której leży na sercu wysoka jakość twórczości architektonicznej, a zwłaszcza przestrzeni publicznych, ma też nadzieję, że nadchodząca kadencja przyczyni się do popularyzacji konkursów architektonicznych, jako właściwej formy wyłaniania ważnych rozwiązań projektowych. Mam nadzieję, że porozumienia konkursowe, zawarte na gruncie śląskim, zostaną wdrożone w szerszej skali i przyczynią się do standaryzacji tych procedur.


Z pozdrowieniami,
Prezes SARP O/Katowice
arch. Agnieszka Kaczmarska.