SARP Katowice
 W związku z koniecznością stosowania od 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Zarząd Oddziału przyjął uchwałą treść klauzuli informacyjnej adresowanej do wszystkich członków SARP O/Katowice.

Klauzula informacyjna - stanowiącej realizację obowiązku administratora określonego w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.