SARP Katowice


Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Katowicach
oraz członkowie Stowarzyszenia składają wyrazy współczucia
architektowi Aleksandrowi Franta,
Annie, Ewie, Piotrowi, Maciejowi i Julianowi Franta
z powodu śmierci Żony, Mamy, Babci