SARP KatowiceKondolencje.

Naszej Koleżance Aleksandrze Machulik składamy wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty.

Naszemu Koledze Mikołajowi Machulikowi, Prezesowi SARP oddział Katowice, składamy wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Teścia.


Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice.