SARP Katowice


18.06.2024 18:00
Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, Katowice, I piętro, strefa D9

LOCO2

Nie dowiecie się o niej z telewizji, nie ma swoich billboardów na mieście, nie plotkujemy o niej u fryzjera.
A może powinniśmy?
Cykl spotkań o architekturze przyjaznej planecie (low CO2), miejscach stworzonych z pasji (łac. loco) a nie z budżetu (low cost).

LOCO2 to spotkania z architektami i inwestorami płynącymi pod prąd, poza główną falą. Kreatywnymi, nieprzeciętnymi, wychodzącymi poza schematy i poszukującymi własnej drogi w świecie masowej produkcji, globalizacji, nieposkromionej konsumpcji.
To cykl o zuchwałych szaleńcach (hiszp. Loco), którzy mówią nam „cały świat jest w błędzie. To ja mam rację”. Oddajemy im głos z nadzieją, że wskażą nam nową drogę dla architektury w obliczu katastrofy klimatu.

Naszym przewodnikiem będzie Joanna Rayss
- dr inż. arch. krajobrazu, ekspertka w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu. W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Współautorka książki: ‘System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia’, wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pod redakcją Magdaleny Gajewskiej. Autorka licznych artykułów prasowych i internetowych popularyzujących tę problematykę.
Pracując jako specjalistka ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. Współpracuje z Wydziałem Wzornictwa i Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w zakresie edukacji studentów w tematyce projektowania opartego o ekosystemy i proekologicznego zagospodarowania wody opadowej. Prezeska Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu w latach 2022-23.
Joanna to przede wszystkim projektantka. W latach 2009 -2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 wspólniczka w Rayss Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature based Solutions i Ecosystem based Solutions.

Prowadzącym spotkania jest Aleksander Krajewski - architekt IARP, pełnomocnik zarządu SARP Katowice, członek zespołu ds. Klimatu SARP. Prowadzący w pracowni projektowej BLOMM, współzałożyciel Fundacji Napraw Sobie Miasto. W swojej działalności wspiera procesy rewitalizacyjne śląskich miast, przywraca do życia pustostany, tworzy architekturę w duchu zrównoważonego rozwoju i recyklingu.