SARP Katowice
10 lutego 2011 roku godz. 10:00
konferencja MIASTO W AGLOMERACJI – ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ
organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Katowice
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Konferencja poświecona będzie modelowi zarządzania przestrzenią miast aglomeracji górnośląskiej w aktualnych warunkach prawno-ustrojowych. Ma pomóc tym miastom w organizowaniu efektywnych struktur zarządzania rozwojem przestrzennym a także wyłonić Zespół Roboczy do przygotowania „Rekomendacji środowiskowych dla metropolitalnego systemu organizacji zarządzania rozwojem przestrzennym". Komisarzem konferencji jest kol. Tadeusz Kmieć.

Program konferencji:
W bloku 1 przedstawione zostaną modele organizacyjne zarządzania rozwojem przestrzennym, na przykładach Krakowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia i miast niemieckich. Przedstawione będą zasady godzenia współpracy z jednoczesną wzajemną konkurencją miast, wskazane pola samodzielności i zakres niezbędnej współpracy miast metropolii – wyjaśnione, jak dopasowywać do nich struktury organizacyjne systemu zarządzania rozwojem przestrzennym w miastach.

Blok 2 poświęcony będzie praktyce zarządzania rozwojem przestrzennym w miastach. Jako referencyjny przedstawiony będzie model Biura Rozwoju Wrocławia. Następnie na przykładzie miast naszej aglomeracji – ukazane zostaną istniejące struktury zarządzania przestrzenią, ich siły i słabości; pożądane kierunki przekształceń, najistotniejsze zagrożenia. Omawiane miasta to Jaworzno, Ruda Śląska, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Chorzów i Katowice. Przedstawione też zostaną zagadnienia planowania i koordynacji rozwoju obszarów metropolitalnych w przepisach dotyczących kształtowania przestrzeni.

Wbloku 3 natomiast odbędzie się dyskusja nad optymalnym modelem organizacji służb zarządzania rozwojem przestrzennym w miastach naszej aglomeracji. Nastąpi też powołanie pod auspicjami naszego Oddziału Zespołu Roboczego do przygotowania „rekomendacji środowiskowych” dla metropolitalnego systemu organizacji zarządzania rozwojem przestrzennym.

program