SARP Katowice

01.03.2019
28 lutego 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, podczas którego odwołano Prezesa i Członków Zarządu, a na ich miejsce powołano nastepujący skład Zarządu SARP O/Katowice:

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SARP O/KATOWICE 2015-2019

Mikołaj Machulik - Prezes
Paulina Adamczyk
Piotr Buśko
Krzysztof Gorgoń
Maciej Grychowski
Jerzy Hnat
Aleksander Krajewski
Jacek Krych
Henryk Piątek
Arkadiusz Płomecki
Adam Skrzypczyk
Ewa Staszczyk
Tomasz Studniarek
Marlena Wolnik


13 stycznia 2019
Ogłoszenie porządku obrad
porządek obrad.pdf


18 stycznia 2019
Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci
Członkowie SARP Oddział w Katowicach
Zarząd Główny SARP w ubiegłym tygodniu rozesłał pismo z uchwałą Nr 139, w której uznał, że zwołane przez nas Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest pozbawione podstawy prawnej. Nie podzielamy stanowiska Zarządu Głównego i wyjaśniamy to w uzasadnieniu naszej uchwały Nr 3/I/2019 z dnia 17 stycznia 2019r. Biorąc jednak pod uwagę problem, jaki powstał wewnątrz naszego Zarządu w bieżącej kadencji, nie chcemy dodawać kolejnego sporu, dlatego z przykrością powiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołane na 2 lutego 2019 r. nie dojdzie do skutku. Koleżanki i Kolegów, którzy liczyli na szybkie ozdrowienie sytuacji w naszym Oddziale, serdecznie za to przepraszamy.
Biorąc pod uwagę wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, obserwującej z zaniepokojeniem odchodzenie z Zarządu kolejnych członków i pogłębiający się kryzys, zdecydowaliśmy się uwzględnić wniosek Komisji. Dla uniknięcia wątpliwości prawnych podjęliśmy decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w nowym terminie – 28 lutego 2019 r. Zebranie to nie będzie miało charakteru sprawozdawczego, lecz służyć będzie wyłącznie wybraniu nowego Prezesa i Zarządu. Chodzi nam o to, by Zarząd naszego Oddziału mógł sprawnie funkcjonować do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
Do zawiadomienia załączamy uchwałę Komisji Rewizyjnej Oddziału z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz uchwały Zarządu Oddziału z dnia 17 stycznia 2019 r.
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Katowicach niniejszym zawiadamia, że na podstawie §28 ust.1, §46 ust.3, §48 ust.1 pkt 1) i 2) oraz §53 ust.1 Statutu SARP, podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w Katowicach celem wyboru Prezesa oraz Zarządu Oddziału. Informujemy, że Zebranie odbędzie się w czwartek 28 lutego 2019r. o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału SARP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9.
Rejestracja Uczestników przez Sekretariat Zebrania odbywać się będzie od godziny 16:30. Dla przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołania, ustalono drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 17:30 w siedzibie Oddziału SARP w Katowicach. Uchwały podjęte podczas Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu Członków Oddziału, posiadających prawo głosowania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków Oddziału SARP w Katowicach. Prosimy o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o Zebraniu.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Za Prezydium Zarządu Oddziału SARP w Katowicach
Katowice, 18 stycznia 2019r.
 
załącznik do zawiadomienia