SARP Katowice
 

Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice
 życzy
dobrych, pogodnych i zdrowych świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz radosnego odkrywania wszystkiego nowego w życiu.