SARP Katowice

 
 
 
Obrona Dworca PKP w Katowicach
  
 
lipiec 2009      Badanie stanu technicznego głównych elementów budynku Dworca PKP w Katowicach
                                 – podsumowanie
                                 przeczytaj
 
16.12.2009       Pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach
                                 przeczytaj
 
17.03.2010       List otwarty Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w sprawie stanu 
                                 technicznego kielichowej  konstrukcji dworca kolejowego w Katowicach
                                 przeczytaj
 
31.03.2010       Pismo prof. A. Zybury do Posła Jerzego Ziętka
                                 przeczytaj
 
22.07.2010      List Prezesa Oddziału Warszawskiego SARP do Prezydenta Miasta Katowice
                                 przeczytaj
 
22.07.2010      Stanowisko ZG SARP w sprawie Dworca Kolejowego w Katowicach
                                 przeczytaj
 
23.06.2010      Pismo prof. A. Zybury do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
                                 przeczytaj
 
29.07.2010      Stanowisko środowiska architektów i urbanistów Katowic
                                 przeczytaj
                       
04.08.2010      Odwołanie / protest Katedry Konstrukcji Budowlanych w sprawie zamiaru  
                                 wyburzenia żelbetowej konstrukcji kielichowej dworca kolejowego w Katowicach
                                 przeczytaj
                       
05.08.2010      Kompletna wersja papierowa badań stanu technicznego głównych elementów 
                                 budynku Dworca PKP w Katowicach jest dostępna w siedzibie SARP w Katowicach
 
 09.08.2010     Artykuł Dworzec Palm i Tygrysów
                                 przeczytaj

11.08.2010         Zgoda na wgląd do dokumentacji projektowej
                                 przeczytaj

23.09.2010       List otwarty w obronie katowickiego dworca PKP
                                 przeczytaj

W artykule Gazety Wyborczej Katowice to nie wieś można przeczytać mi.in.: 
(...) Nieliczna, ledwie kilkudziesięcioosobowa grupa fanatycznych wielbicieli mitycznych kielichów katowickiego dworca terroryzuje trzystutysięczne miasto, podpierając się nikomu nieznanymi „autorytetami”. (M. Smolorz.)

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w Katowicach gościli liczni zagraniczni architekci, m.in. na zaproszenie SARP Katowice w ramach cyklu wykładów Mistrzowie Architektury. Wielu z nich niejednokrotnie w trakcie zwiedzania miasta oraz na łamach Gazety Wyborczej podkreślało unikatową wartość katowickiego dworca.

Alberto Campo Baeza
artykuł w GW

Eduardo Souto de Moura

Peripheriques Archirectes

Neutelings Riedijk Architects

Dick van Gameren
artykuł w GW

Fernando Menis

Sadar Vuga Arhitekti

Juan Herreros 
artykuł w GW

Massachusetts Institute of Technology
artykuł w GW

Jordi Badia, Silvia Martinez Palou
artykuł w GW

Frank Barkow