SARP Katowice
 prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek


* 02.10.1926

† 23.03.2021

Stanisław Tomaszek Prezes SARP oddział Katowice (1971-74), Członek TUP.

Absolwent Wydziału architektury Politechbniki Gdańskiej (1952). Docent (1978). Profesor (1987).
Pracownik w Instytucie Kształtowania Środowiska w Katowicach (od 1968). Pracownik na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Zastępca dyrektora w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej. Prodziekan  Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (1980–83). Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (1987–93). Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (2004-10). Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
 
Konkursy m.in.:
- na projekt dzielnicy mieszkaniowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu (1969) - współautorzy: Marian DziewońskiKazimierz Madurowicz - wyróżnienie równorzędne.
  
Prezes SARP oddział Katowice (1971-74)
 
Członek Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk.
 
Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka SARP, Złota Odznaka SARP, odznaka „Za Zasługi dla Gdańska”, odznaka „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”.

Zarząd SARP Katowice oraz cała społeczność składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Pana Profesora.