SARP Katowice


Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 26 lipca br. odszedł od nas kolega - arch. Tadeusz Barucki.

Uroczystości pogrzebowe:

W poniedzia
łek 1 sierpnia o godzinie 12.00 odbędzie się msza w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

We wtorek 2 sierpnia odb
ędzie się pogrzeb w Sanoku na cmentarzu Centralnym, uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w kaplicy o godz. 14.00

Kwiaty w Podkowie Le
śnej zostaną przeniesione na mogiły żołnierzy AK poległych w Powstaniu Warszawskim, a w Sanoku będą towarzyszyć urnie z prochami.

Zarząd Oddziału SARP Katowice oraz cała społeczność składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.